Portfolia

Vzdělávejte sebevědomé žáky, kteří vědí, co a proč studují.

Kariérovým poradcům středních škol a pedagogům nabídneme kontinuální vzdělávání, pomůcky a zdroje pro práci se svými žáky na tématech portfolií. 

Díky naší spolupráci získáte vlastní odborný růst, osvojíte si práci s vizí a cíli, rozvoj soft skills, úvod do formativního hodnocení prostřednictvím portfolia, dovednost ponechat zodpovědnost za vlastní učení na studentech. Díky této podpoře žáci získají přehled o vlastních kvalitách, možnostech rozvoje a budoucího profesního uplatnění. 

Vyberte si z následující nabídky jednu nebo všechny možnosti a dejte vědět.

 • odborná metodická setkání kariérových poradců z celého regionu -           6-7x ročně 
 • ukázka modelových programů pro podporu práce s portfolii na Vaší škole 
 • metodické materiály pro vedení a hodnocení portfolií 

 

Co se nám už povedlo?

 

 • Odborná vzdělávací setkávání pro pedagogy, kteří se chtějí na školách věnovat práci s portfolii (PF). V rámci pravidelného setkávání (6-7x za rok) si pedagog za pomoci sdílených metod a technik bude moci stanovit vize a cíle pro vytvoření portfolia na míru pro svou školu: Proč naše škola PF potřebuje? V čem může být PF žákům a škole užitečné? Na co se v PF zaměřit? Jaká struktura PF je s ohledem na zaměření školy ideální? 
 • Modelové programy pro podporu práce s portfolii realizované odbornými lektory JCMM přímo na vaší škole.
 • Metodiku pro pedagogy k vedení portfolií 
 • Metodiky pro SŠ v oblasti hodnocení portfolia: Jak PF hodnotit a reflektovat? Jak využít PF pro formativní hodnocení? Jak vést poradenský rozhovor nad portfoliem? 
 • Webovou aplikaci na tvorbu portfolia Start iD
 • Webinář k tématu možností využití portfolia ve škole

Co se s námi naučíte, můžete hned ve škole využít:

 • Témata kariérového rozvoje
 • Mapovat své kariérové kompetence sebezkušenostní formou
 • Rozvíjet svoje softskills s přesahem do praxe
 • Vnést do výuky skrze práci s portfolii téma formativního hodnocení
 • Pracovat s vizemi a cíli a naučit tyto strategie využívat také své žáky.
 • Přenášet větší míru zodpovědnosti za proces učení na žáky. 
 • Zprostředkovat žákům sílu reflexe, sebereflexe a sebehodnocení.
 • Vychovávat  a vzdělávat sebevědomé žáky, kteří vědí, co a proč studují, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, co mohou rozvíjet, a kde a jak se v budoucnu uplatnit.

Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D.

 veronika.kirchnerova@jcmm.cz

  +420 604 281 104