Supervize

Co je to supervize a jaké výhody pedagogům přináší

„Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity a prevence profesního vyhoření“.

 • pravidelný prostor a čas pro přemýšlení o své práci
 • průběžné zlepšování se v pracovním výkonu
 • osobní rozvoj
 • větší poznání sebe v práci
 • rozhodnutí v tom, jak se zachovat v náročných situacích se studenty, rodiči nebo kolegy
 • možnost uvědomění si etických dilemat a etických problémů ve školství
 • zlepšení vztahů mezi kolegy, popřípadě mezi vedením a zaměstnanci
 • řešení konfliktů ve školství na všech úrovních
 • možnost dobře zvládnout nejrůznější změny, které ve školství nastávají...

 

 

Supervizní setkání

Nabízíme pedagogům základních a středních škol otevřené supervizní setkání, kde bude prostor pro sdílení,  inspiraci a práci na vašich tématech         pod odborným vedením zkušených supervizorek JCMM. Přijít můžete s jakýmkoliv tématem. Setkání je pro vás zdarma v novém moderním prostředí     v centru Brna. Je pro nás důležité, abyste si cítili dobře a měli dostatek prostoru, proto jsme maximální kapacitu stanovili na 15 osob.

Bližší informace a registraci najdete zde.

 

Co na naše supervize říkájí pedagogové?

„Supervize  je pro mně bezpečné místo, kde mohu říct cokoliv, co v sobě nosím. Supervize je vzácný dar času pro mně a nová  zkušenost na mé cestě  k sebepoznání. Jsem moc ráda za možnost citlivého,  lidského, profesionálního a  diskrétního doprovázení. Supervize pro mně  jsou otázky a odpovědi, kameny na cestě k sobě samé. Supervize jsou dvě oči a uši i srdce naslouchající jen mně.  Supervize je  prostor, kde jsem důležitá já, kde jsem přijata beze zbytku, podpořená, povzbuzená, obdarovaná novým pohledem na sebe. Supervize je zrcadlo, v kterém mohu zahlédnout kým opravdu jsem a nacházet svou cenu, jedinečnost, originalitu a krásu.“

„Otevřená supervize mi přinesla nadhled, inspiraci a pocit, že na to všechno nejsem sama.“

„Týmová supervize nám přináší unikátní a bezpečný prostor, kde se můžeme potkat s kolegy, společně se zastavit a vzájemně se podpořit. Díky pravidelnému setkávání cítíte větší sounáležitost mezi sebou i se školou.“

 

 • Témata, která souvisí se studenty, s jejich problémy, vztahy, rodinnou situací apod. 
 • Situace, kdy potřebujete vytvořit funkční dohodu… například mezi pedagogy a rodiči studentů
 • Témata související s komunikací uvnitř pedagogického sboru a komunikací mezi vedením a zaměstnanci
 • Témata, která se týkají zvládání nároků pedagogické profese jak pro začínající učitele, tak pro učitele s dlouhodobou praxí
 • Témata, která vyžadují ve škole zásadní rozhodnutí
 • Situace, ve kterých jako pedagog potřebuji získat nadhled 
 • Situace, které potřebují rychlé řešení  - například šikana ve škole, drogy, syndrom CAN
 • Zpracování pocitů, které mě jako pedagoga provází v mé profesi
 • Individuální –  v ní se potkává supervizor s jedním pracovníkem a  nespornou výhodou je to, že se zde dají otevírat témata, na která se zatím v týmu s kolegy netroufáme, nebo si nejsme jisti, zda do týmové supervize patří
 • Skupinová – ve škole existuje ve formě týmové supervize, kdy se potkává celý tým pedagogů i s vedením školy a supervizorem. Zde se mohou řešit témata, která se týkají jak studentů, tak témata, která se týkají vzájemné spolupráce, jednotlivých rolí, zavádění změn apod. 
 • Online – v dnešní době je samozřejmostí se při supervizi potkáváte nejen tváří v tvář, ale také online. Jednoznačnou výhodou tohoto řešení je mnohem menší náročnost na časovou flexibilitu supervidovaného i supervizora….obzvláště v akutních nebo náročných situacích, které vyžadují rychlé jednání.  Je jen na supervidovaném, zda chce k supervizi využít videokonferenci nebo jen telefonickou konzultaci.

Mgr. Tereza Musilová

  tereza.musilova@jcmm.cz

 +420 603 272 689