Supervize

Co je to supervize a jaké výhody přináší

„Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity a prevence profesního vyhoření“.

 • pravidelný prostor a čas pro přemýšlení o své práci
 • průběžné zlepšování se v pracovním výkonu
 • osobní rozvoj
 • větší poznání sebe v práci
 • rozhodnutí v tom, jak se zachovat v náročných situacích se studenty, rodiči nebo kolegy
 • možnost uvědomění si etických dilemat a etických problémů ve školství
 • zlepšení vztahů mezi kolegy, popřípadě mezi vedením a zaměstnanci
 • řešení konfliktů ve školství na všech úrovních
 • možnost dobře zvládnout nejrůznější změny, které ve školství nastávají...

 

 

 • Témata, která souvisí se studenty, s jejich problémy, vztahy, rodinnou situací apod. 
 • Situace, kdy potřebujete vytvořit funkční dohodu… například mezi pedagogy a rodiči studentů
 • Témata související s komunikací uvnitř pedagogického sboru a komunikací mezi vedením a zaměstnanci
 • Témata, která se týkají zvládání nároků pedagogické profese jak pro začínající učitele, tak pro učitele s dlouhodobou praxí
 • Témata, která vyžadují ve škole zásadní rozhodnutí
 • Situace, ve kterých jako pedagog potřebuji získat nadhled 
 • Situace, které potřebují rychlé řešení  - například šikana ve škole, drogy, syndrom CAN
 • Zpracování pocitů, které mě jako pedagoga provází v mé profesi
 • Individuální –  v ní se potkává supervizor s jedním pracovníkem a  nespornou výhodou je to, že se zde dají otevírat témata, na která se zatím v týmu s kolegy netroufáme, nebo si nejsme jisti, zda do týmové supervize patří
 • Skupinová – ve škole existuje ve formě týmové supervize, kdy se potkává celý tým pedagogů i s vedením školy a supervizorem. Zde se mohou řešit témata, která se týkají jak studentů, tak témata, která se týkají vzájemné spolupráce, jednotlivých rolí, zavádění změn apod. 
 • Online – v dnešní době je samozřejmostí se při supervizi potkáváte nejen tváří v tvář, ale také online. Jednoznačnou výhodou tohoto řešení je mnohem menší náročnost na časovou flexibilitu supervidovaného i supervizora….obzvláště v akutních nebo náročných situacích, které vyžadují rychlé jednání.  Je jen na supervidovaném, zda chce k supervizi využít videokonferenci nebo jen telefonickou konzultaci.

Mgr. Tereza Musilová

  tereza.musilova@jcmm.cz

 +420 603 272 689