Motivace, chuť, sounáležitost, smysluplnost, řešení, úleva, svoboda, seberozvoj, sebereflexe.

„Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci, vztahy a nacházet nová řešení problematických situací.  

Nabízíme pedagogům základních a středních škol otevřené supervizní setkání, kde bude prostor pro sdílení,  inspiraci a práci na vašich tématech pod odborným vedením zkušených supervizorek JCMM. Přijít můžete s jakýmkoliv tématem. Setkání je pro vás zdarma v novém moderním prostředí v centru Brna. Je pro nás důležité, abyste si cítili dobře a měli dostatek prostoru, proto jsme maximální kapacitu stanovili na 15 osob.

Chci se přihlásit!

 

Proč je super supervize

 • Je to unikátní prostor, kde se můžete zastavit.
 • Můžete se svěřit nezávislému odborníkovi.
 • Díky tomuto rozhovoru můžete rychleji nalézat své řešení.
 • Můžete získat balanc mezi osobním a pracovním životem.
 • Někdo Vám velmi intenzivně naslouchá a oceňuje, co se vám daří.
 • Díky supervizi mají pracovníci pocit smysluplnosti, hledají jiné možnosti pro spolupráci, mají větší chuť zkoušet nové věci, umí si vymezovat vlastní hranice.
 • Využíváním pravidelné supervize dochází k úlevě, pocitu, že nejsem na problémy sám, roste motivace pro práci, k nacházení vlastního řešení nejrůznějších situací.

Co vám supervize může přinést

 • Prostor pro sdílení.
 • Úlevu.
 • Směr, kudy půjdu a co pro sebe i druhé mohou udělat.
 • Inspiraci.
 • Možnost dobře zvládnout nejrůznější změny, které ve školství nastávají…

 

 

Přečtěte si článek o Janě, které supervize pomohla ke změně zaměstnání. 

Supervize  je pro mně bezpečné místo, kde mohu říct cokoliv, co v sobě nosím. Supervize je vzácný dar času pro mně a nová  zkušenost na mé cestě  k sebepoznání. Jsem moc ráda za možnost citlivého,  lidského, profesionálního a  diskrétního doprovázení. Supervize pro mně  jsou otázky a odpovědi, kameny na cestě k sobě samé. Supervize jsou dvě oči a uši i srdce naslouchající jen mně.  Supervize je  prostor, kde jsem důležitá já, kde jsem přijata beze zbytku, podpořená, povzbuzená, obdarovaná novým pohledem na sebe. Supervize je zrcadlo, v kterém mohu zahlédnout kým opravdu jsem a nacházet svou cenu, jedinečnost, originalitu a krásu.

Pomohlo mi to ujasnit si co potřebuji a vyjádřit naději na další setkání s těmi, které  mám v srdci..děkuji. 

 

Supervize je pro vás otevřená. Zdarma. 

Kdy: každou poslední středu v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: Česká 11, 602 00 Brno

Registrace

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.

Souhlasím, že moje osobní údaje budou poskytnuty správci informačního systému, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje informační systém JCMM, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v informačním systému JCMM.

Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pro odeslání registace dejte nejdříve vyhledat IČO.