Trh práce - Užitečné pomůcky

Trh práce

Tento materiál přináší řadu podnětů z oblasti trhu práce a inspirací.

Jak s přípravou na pracovní pohovor.

Jak pojmout interaktivně vyučovací hodiny, kde chcete studenty seznámit s tématem psaní životopisu.

Trh práce je oblastí v kariérovém poradenství, která se neustále mění, proto je vhodné pravidelně sledovat některé webové stránky, například www.infoabsolvent.cz, které přinášejí aktuální trendy v jednotlivých oblastech trhu práce.