Role školního psychologa v prevenci předčasných odchodů na střední škole

Právě jsme v půlce terénního výzkumu, který JCMM na jižní Moravě realizuje díky projektu iKAP JMK II. Se závěry výzkumu vás ještě seznámit nemůžeme, ale máme k tomu tématu rozhodně co říct. Naše kolegyně, výzkumnice a analytička Andrea Svobodová, napsala skvělý článek pro časopis Školní poradenství v praxi, a zaměřila se v něm na roli školních psychologů v tématu prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. 

 

Přečtěte si celý článek TADY.

 

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání