VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE

Název vzdělavatele:
Podkategorie:

Anotace:
Výcvik bude otevřen v říjnu 2020 při dostatečném počtu osob min. 10 osob. Termíny: 1 víkend: 2.- 4. 10. 2020 - seznámení, základy krizové intervence, navazování kontaktu, hranice krizové intervence 2 víkend: 9. - 11. 10. 2020 - klient v emocích, sexuologická problematika, dlouhodobí (kartotéční) klienti 3 víkend: 23. - 25. 10. 2020 - dětský klient, oznamovací povinnost, senioři, téma smrti 4 víkend: 13. - 15. 11. 2020 - téma šikany, domácí násilí, nácvikové bloky a supervize 5 víkend: 4. - 5. 12. 2020 - závislosti, psychopatologie Zkouška: 6.12. 2020 - závěrečná zkouška Harmonogram víkendu: Jednotlivé bloky budou probíhat o víkendu vždy od pátku do neděle. pátek: 16:00-19:00 sobota: 8:30-12:30, 14:00-19:00 neděle: 8:30-13:30

Popis kurzu:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připravuje účastníka na krizovou intervenci v situacích, kdy je jí třeba. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s principy krizové pomoci v nejrůznějších obtížných situacích a s různými typy klientů - např. klient s depresemi, smutky, se sebevražednými sklony, rodina v akutní krizi, práce s klienty plačícími, mlčícími, v emocích. Výcvik zahrnuje i základní orientaci v problematice domácího násilí, zneužívání omamných a návykových látek a nezapomíná i na povinnosti pracovníka jako je oznamovací povinnost či etické aspekty práce. Do výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní a supervizní bloky. Zaměříme se především na krizovou intervenci face to face a krizovou práci po telefonu. Výcvik komplexní krizové intervence zahrnuje 112 vyučovacích hodin. Vše je možné doplnit i absolvováním Výcviku v internetovém poradenství (24 vyučovacích hodin) a Výcviku v chatovém poradenství I. a II. (16 a 8 vyučovacích hodin), tedy celkem 160 hodin vzdělávání. Harmonogram a rozpis témat obdrží účastník do mailu. Podmínky absolvování: 90% docházky plus praktická zkouška
VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
21 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Základy nízkoprahových služeb a streetworku od A do Z
Učastníci se v tomto akreditovaném kurzu seznámí s teorií i praktickým chodem nízkoprahových služeb, zejména nízkoprahových klubů (NZDM) a jejich terénní formou práce. Jádro tohoto dvoudenního kurzu tvoří informace o specifikách nízkoprahových…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Dítě jako oběť trestného činu
Seminář je zacílen pro orgány sociálně-právní ochrany dětí nebo neziskové organizace, které se setkávají s problematikou dítěte jako zvláště zranitelné oběti trestného činu. Cílem semináře je upevnit povědomí pracovníků veřejné správy a neziskového…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Rukodělné techniky - jejich využití v sociálních službách -…
Tento kurz se věnuje výrobě adventních věnců Veškerý pracovní materiál v ceně kurzu! Odnesete si vlastnoručně vyrobené adventní věnce, svícny a další vánoční dekorace!
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace