Kurz Průvodce cestovního ruchu - hybridní výuka - současně prezenčně nebo on line

Anotace:
Průvodce v akci - moderní interaktivní formou se naučíte vše, co potřebuje průvodce umět a znát. Získáte státní osvědčení profesní kvalifikace s možností získat Český národní průkaz průvodce II. stupně.

Popis kurzu:
Výhodou studia u nás je moderní výuka, předání praktických zkušeností, pomoc při startu do nové profese.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Co Vám kurz přinese: Získáte Národní průkaz Průvodce II. stupně (nejvyšší možný doklad kvalifikovaného průvodce) Po složení státní zkoušky obdržíte státní osvědčení, které je veřejnou listinou (státní vysvědčení na dokumentu SEVT s kulatým razítkem a státním znakem). Osvědčení má kvalifikační dovětek EU - tzv. European Qualification Framework - EQF - usnadňuje mobilitu průvodce mezi jednotlivými zeměmi. Možnost zápisu do katalogu průvodců TYRKYS GUIDES. Pro koho je kurz určen? Pro budoucí i stávající průvodce - zájemce o Národní průkaz průvodce II. stupně pro pedagogy všech typů škol - školní výlety a výuka pro asistentky a pracovníky ve firmách - firemní hosté + rekreace zaměstnanců pro všechny lidi, pro které je cestování vášní, skoro drogou a chtějí se hodně dozvědět Naučíme Vás práci profesionálního průvodce jako například: jak si najít práci jako průvodce (cestovní kanceláře, přímí klienti), jak převzít zájezd od cestovní kanceláře, jak se jako průvodce na zájezd připravit, pracovní náplň a činnost průvodce v průběhu zájezdu, jak si připravit zajímavý a poutavý výklad pro turisty, jak řešit mimořádné situace v průběhu zájezdu Po ukončení kurzu máte možnost u nás v TYRKYSu složit státní zkoušku: Státní zkouška profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 65-021-N. k získání Národního průkaz průvodce II. stupně (požadovaná kvalifikace od cestovních kanceláří i klientů) Opravňuje k doprovu turistů na území Česka a našich turistů do zahraničí - je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce. Tento kurz je vhodný i pro mimopražské účastníky a budoucí průvodce, kteří nemají zájem provádět na území hl. města Prahy (např. chcete doprovázet naše turisty pouze do zahraničí).

Kurz Průvodce cestovního ruchu - hybridní výuka - současně prezenčně nebo on line
26.8.2022 - 28.8.2022
Praha
Prezenční
objednat Cena
5 900 Kč
Kurz Průvodce cestovního ruchu - hybridní výuka - současně prezenčně nebo on line
23.9.2022 - 25.9.2022
Praha
Prezenční
objednat Cena
5 900 Kč
Kurz Průvodce cestovního ruchu - hybridní výuka - současně prezenčně nebo on line
4.10.2022 - 13.10.2022
Praha
Prezenční
objednat Cena
5 900 Kč
Kurz Průvodce cestovního ruchu - hybridní výuka - současně prezenčně nebo on line
10.10.2022 - 12.10.2022
Praha
Prezenční
objednat Cena
5 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Služby zákazníkům » Cestovní ruch

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
Kurz průvodců cestovního ruchu v rozsahu 85 vyučovacích hodin včetně tří praktických zaměstnání, jehož cílem je připravit absolventy ke zkoušce profesní kvalifikace podle Národní soustavy klasifikací České republiky č. 65-021-N na obor „průvodce…
Na dotaz
Ing. Miroslav Řepa
Balíček - kurz průvodce cestovního ruchu + průvodce Prahou -…
Přednášky se konají souběžně prezenčně i on line (tzv. hybridní výuka). Před každou lekcí si vyberete, která forma Vám ten den více vyhovuje. Praktická výuka - návštěva pražských tras a památek je vždy přímo v terénu.
Od 5.8.2022 (+2 další)
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním…