Cestovní ruch

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Cestovní ruch

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro oblast cestovního ruchu, dozvíte se postup, jak začít pracovat jako průvodce nebo delegát. Vzdělávání se zaměřuje také na minimum nutné pro pracovníky cestovní kanceláře. V tomto oboru je důležité znát historii, dějiny kultury a jazyky příslušné země. Základem je angličtina pro cestovní ruch i jiné světové jazyky dle turistických destinací.