Průvodce cestovního ruchu

Anotace:
tradiční přípravní kurz pro průvodce CR, číslo profese PK 65-021-N se závěrečnou zkouškou v systému NSK, která je po nostrifikaci platná ve všech státech EU.

Popis kurzu:
Kombinovaný: teoretický a praktický. Výuka z oblasti zeměpisu, světových a českých dějin, techniky a ekonomiky CR, dopravních systémů, legislativy v oblasti CR, náboženství, základů psychologie a metodiky činnosti průvodce.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Profesní kvalifikace pro práci průvodce se stupněm obtížnosti 5 podle rámce Národní soustavy kvalifikací.

Průvodce cestovního ruchu
2.3.2023 - 25.4.2023
Brno
Prezenční
objednat Cena
6 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Služby zákazníkům » Cestovní ruch

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
Kurz průvodců cestovního ruchu v rozsahu 85 vyučovacích hodin včetně tří praktických zaměstnání, jehož cílem je připravit absolventy ke zkoušce profesní kvalifikace podle Národní soustavy klasifikací České republiky č. 65-021-N na obor „průvodce…
Na dotaz
Ing. Miroslav Řepa