PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU

Pořadatel kurzu:
Ing. Miroslav Řepa

Popis kurzu:
Kurz průvodců cestovního ruchu v rozsahu 85 vyučovacích hodin včetně tří praktických zaměstnání, jehož cílem je připravit absolventy ke zkoušce profesní kvalifikace podle Národní soustavy klasifikací České republiky č. 65-021-N na obor „průvodce cestovního ruchu“ připravujeme v termínu 22. 10.2020 až 17. 12. 2018 20, závěrečná zkouška pak 23.1.2021. (Vyučovací dny budou úterý a čtvrtek - vždy po 4 vyučovacích hodinách od 15.15 do 19.00 hod., praktická zaměstnání budou vždy v sobotu (celkem 3x). V kurzu budou přednášet dlouholetí průvodci CR a zkušení lektoři.) Přednášky i praktické zaměstnání přesně mapují nároky na výkon příštího povolání podle kvalifikačních standardů NSK (viz stránky NSK). Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace získají osvědčení, které je opravňuje k výkonu funkce průvodce cestovního ruchu ve všech zemích EU (po příslušné nostrifikaci). Cena kurzu bude 5 900 Kč, cena zkoušky profesní kvalifikace je pro absolventy kurzu jen 1 200 Kč, pro ostatní zájemce o přezkoušení pak 4 400 Kč. Předběžné přihlášky do kurzu nebo ke zkoušce lze zasílat na adresu repa@cebus.cz nebo repamir@seznam.cz. Více informací lze získat i na tel. č. 736 487 371.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Připravit uchazeče na pozici průvodce cestovního ruchu, připravit je ke zkoušce z profesní kvalifikace

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
5 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Služby zákazníkům » Cestovní ruch