Profesionální chůva

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Profesionální chůva

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro chůvy, naučíte se pedagogickou práci s dětmi a bezpečnost práce s nimi. V souvislosti s výkonem profesionální chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky se seznámíte s příslušnými oblastmi zákoníku práce. Důležitou součástí výuky je také zvládnutí první pomoci. Vhodnou kombinací k tomuto typu vzdělání jsou také kurzy z kategorie sociální péče pečovatelka/ošetřovatelka, ve kterých se naučíte vše z oblasti péče o starší či hendikepované rodinné příslušníky nebo klienty.