PORADCE PRO VÝŽIVU

Pořadatel kurzu:
Ivo Vítkovič

Popis kurzu:
Akreditovaný kurz MŠMT
Absolvent se:
- orientuje se v problematice daného oboru
- získá znalosti ve výživovém poradenství
- naučí se sestavovat individuální jídelní plány dle zásad zdravé výživy
- zhodnotí výživu, a životosprávu klienta
- doporučí klientovi výživu, pitný režim a správnou životosprávu podle jeho věku, stavu, pohybové aktivity a způsobu života
- zvládá zásady první pomoci a bezpečnosti práce v oboru
- zvládá zásady komunikace se zákazníky
- zná základní výživové hodnoty potravin
- umí provést analýzu a zhodnocení stravovacích zvyků klienta.

Nabyté znalosti a dovednosti:
stanovuje vyvážený výživový plán pro zdravého člověka i pro sportujícího člověka. sestavuje plán výživy s ohledem na redukci hmotnosti, ustálení hmotnosti či zvýšení hmotnosti. zhodnocuje a doporučí správné stravovací návyky včetně využívání potravních doplňků stravy a potravin speciální výživy z hlediska potřeb a vhodnosti pro klienta.

PORADCE PRO VÝŽIVU
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
8 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Zdravotnictví » Výživový poradce

Poradce pro výživu
Kurz je určený pro každého, kdo chce získat nové a podrobné informace o tomto atraktivním oboru. Kurz je vhodný pro všechny uchazeče evidované na ÚP, stejně tak pro veřejnost. Každý uchazeč se v průběhu studia blíže seznámí s následujícími…
Na dotaz
Lenka Schön Navrátilová