Výživový poradce

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Výživový poradce

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz jako výživový poradce, získáte přehled o tom, jak lidské tělo zpracovává přijaté potraviny a jak využívá živiny z nich získané na energii. Potřebné znalosti o jednotlivých živinách potřebných pro fungování lidského těla, jejich metabolismu a také o vlivu stravy na prevenci proti civilizačním nemocem a předčasnému stárnutí, využijete při tvorbě individuálního stravovacího plánu. Na základě analýzy vstupního stavu klienta budete umět zpracovat individuální stravovací plán i plán pohybových aktivit. Součástí oboru je i sportovní výživa nebo výživa u dětí či seniorů.