Sanitář/Ošetřovatel

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Sanitář/Ošetřovatel

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro sanitáře, získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby. Mezi základní dovednosti v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy patří také kurz první pomoci, zvládání stresových situací nebo poskytování komplexní zdravotní péče. Teoretická část kurzu pro sanitáře je zaměřena na základy veřejného zdravotnictví, somatologii, mikrobiologii, epidemiologii, hygienu, ale především postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče i základní zdravotnickou psychologii, etiku a komunikaci.

Požadovaný kurz nebo vzdělavatel nebyl nalezen. Zkuste změnit nastavení filtrů.