Fyzioterapeut

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Fyzioterapeut

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro fyzioterapeuty, seznámíte se s metodami rehabilitace zahrnujícími diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu. Jedná se o obor úzce spojený s medicínou, pro jeho vykonávání jako rehabilitační pracovník je zapotřebí vyšší vzdělání než na střední či vyšší zdravotnické škole. Odbornou způsobilost lze však získat v jednotlivých metodách fyzioterapie. Rekvalifikace se tak zaměřuje především na metody, jako rolfing, míčková facilitace nebo technika kineziologických tejpů. Součástí vzdělání v oblasti fyzioterapie je tako taneční či pohybová terapie pro různé věkové skupiny – od dětí až po seniory. Samostatnou částí vzdělávacího systému v oboru jsou masérské kurzy.