Základy nenásilné komunikace v sociálních službách

Popis kurzu:
Kurz nabízí účastníkům možnost osvojit si základy Nenásilné komunikace a trénovat konkrétní dovednosti, které přispívají k efektivnímu řešení potenciálních konfliktů a ke konstruktivní a upřímné komunikaci. Co je Nenásilná komunikace? Jedná se o koncept komunikace rozvinutý Marshallem Rosenbergem v šedesátých letech, aktuálně rozšířený po celém světě. Jde o způsob komunikace směřující k vytváření souladu mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Věnuje se otázce vzniku konfliktů skrze základní princip NVC (Non-violent communication): Lidské prožívání lze chápat skrze pocity a potřeby. Jako lidé chceme naplňovat svoje potřeby a proto volíme různé strategie k jejich naplnění. Na úrovni strategií pak vznikají konflikty. Skrze pochopení pocitů a potřeb, ať už u sebe nebo u druhých, můžeme s konflikty nakládat efektivněji a aktivně hledat způsoby, jak druhého pochopit a empatizovat s ním a společně hledat strategie, které fungují pro všechny zapojené. V praxi Nenásilné komunikace jsou rozvíjeny tři základní pilíře: Empatie k sobě, sebenapojení Autentické sebevyjádření Empatie k druhým Je vhodný pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své komunikační dovednosti a schopnost být přítomný a empatický v kontaktu s druhými, efektivněji řešit konflikty a hledat nové způsoby jak komunikovat s druhými s pochopením, ať už v pracovním nebo osobním kontextu. Absolventi kurzu získají konkrétní nástroje a dovednosti, které přispívají k přímější a otevřenější komunikaci a zefektivňují práci jak s klienty, tak se spolupracovníky a týmy. Obsah kurzu: Představení základních principů Nenásilné komunikace Elementy fungující a nefungující komunikace Konverzační kontexty Rozlišení pozorování a hodnocení Trénink čtyř základních kroků: pozorování – pocity – potřeby – prosba Trénink zpřítomnění, vědomého sebevyjádření Cvičení pracující s reálnými situacemi, nácvik možných reakcí Využití Nenásilné komunikace v sociální práci
Základy nenásilné komunikace v sociálních službách
30.11.2021 - 1.12.2021
Brno
Prezenční
Cena
3 190 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Sebepoškozování u dětí a mladistvých
16 vyučovacích hodin Kurz je zaměřen na problematiku sebepoškozování dětí a mladistvých, obsahuje jak teoretické, tak praktické části. Charakteristika kurzu Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně…
18.10.2021 - 19.10.2021
Společnost Podané ruce o.p.s.
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
Seminář se zaměřuje na jednoduché a efektivní intervenční a motivační techniky při práci s klientem v časové tísni nebo během časově omezené spolupráce. Hlavním cílem školení je nabídnout účastníkům techniky pro práci s nemotivovanými klienty,…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence aneb jak lépe porozumět sobě i druhým lidem
Kurz je zaměřen na rozvíjení emočních a sociálních kompetencí. V průběhu kurzu se účastníci učí sebereflexi (tj. schopnosti uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování) a záměrné kultivaci pozitivních emocí, které jednak pomáhají při…
17.5.2021 - 18.5.2021
Diecézní charita Brno
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace