Home office efektivně a s nadhledem

Pořadatel kurzu:
Santia, spol. s r.o.

Anotace:
On-line / prezenční trénink pro teamleadery a střední management, jak využít poznatků moderního řízení lidí v on-line světě. Trénink můžeme vytvořit i na míru pro tým vašich zaměstnanců.

Popis kurzu:
Cíle:
Uvědomit si rozdíly mezi vedením lidí osobní formou a formou home office.
Pomoci TL porozumět úskalím home office a být na ně připraven.
Nabídnout TL nástroje pro efektivní vedení lidí na dálku.

Náplň:
Denní režim – jak si správně nastavit udržitelný režim při home office, význam rituálů, užitečná pravidla.
Zásady komunikace na dálku – v čem konkrétně se liší oproti vedení face to face.
Jak eliminovat nedostatky „dálkového vedení“, na co se prioritně zaměřit.
Zpětná vazba na dálku a její doporučená struktura – pořadí jednotlivých kroků, práce s emocemi, překonávání obtížných fází ZV rozhovoru na dálku.
Podpora pozitivní motivace – jak udržet sám sebe v pohodě, nepropadat negativním náladám a depresivním stavům, obrana proti rušivým vlivům v domácím prostředí aj.
Home office efektivně a s nadhledem
Na dotaz
Online
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Management a vedení lidí

Efektivní on-line porady a schůzky
Principy vzdálené spolupráce, rozptýlení obav Nástroje pro vedení on-line porad a individuálních schůzek Důležitá pravidla a role pro on-line porady Specifika on-line individuálních schůzek
Na dotaz
Santia, spol. s r.o.
Time management – manažerem svého času
Cílové skupiny analyzují svoji situaci a pracovní postupy a hledají možnosti, jak mohou zefektivnit využívání času.
12.11.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Model dvojité hvězdy - spokojenost v týmu
Jste vedoucí a přemýšlíte jak podpořit, spokojenost ve svém týmu? Přihlaste se na školení pro vedoucí. Lektor: Mgr. Pavla Frňková
5.9.2024
Diecézní charita Brno