Základy etopedie a její využití v sociální práci

Popis kurzu:
Kurz zaměřený na získání dovedností a možností zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a poruchami chování u dětí a mladistvých.

Kurz je akreditován rovněž MŠMT pod názvem Etopedie – poruchy osobnosti

Cílem vzdělávacího programu je získat základní přehled o etopedii a jejím postavení v systému věd. Účastníci se seznámí s klasifikací a příčinami vzniku poruch chování u dětí a mladistvých, s obsahem, náplní a využitím etopedické diagnostiky, systémem péče o děti s poruchami chování. Druhá část kurzu bude věnována praktickým výchovným doporučením, zvládáním agrese a možnostem využití vhodných intervencí prostřednictvím ukázkových edukačních lekcí využitelných v sociální práci. Účastníkům budou předány základy poradenské práce s klientem s poruchou chování a možnosti jeho/její resocializace.

Témata kurzu
etopedie a její místo v síti sociálních služeb
obsah práce etopeda
etopedická diagnostika
autizmus
poruchy chování
péče o děti a mládež s poruchami chování
střediska výchovné péče
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovné péče
Základy etopedie a její využití v sociální práci
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
3 690 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Umění držení hranic v pomáhajících profesích
Kurz je zaměřen na umění držení hranic pracovníků pomáhajících profesí. Budou v něm představeny základní teorie zvládání obtížných situací a teorie bazálních vývojových potřeb se zaměřením na potřebu limitu. Uvědomění si důležitosti a prospěšnosti…
Na dotaz (+1 další)
Modrá linka, z. s.
Zvládání agrese v kontaktu s klientem
Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání.
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Úvod do poruch osobnosti
Kurz poskytne základní vhled do poruch osobnosti. Účastník bude seznámen s definováním pojmu porucha osobnosti, s etiologickými faktory, které se podílí na jejím vzniku.
Na dotaz (+2 další)
Diecézní charita Brno