Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Anotace:
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-v-oblasti-pedagogickych-ved-zamerene-na-pripravu-ucitelu-2-stupne-zs-a-ss

Popis kurzu:
Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí učitelské kvalifikace. Znalosti a dovednosti získané tímto vzděláváním umožní absolventům kvalifikovaný výkon učitelské profese. Program je určen pro absolventy magisterského odborného studia, kteří si chtějí doplnit učitelskou kvalifikaci jednoho z nabízených všeobecně vzdělávacích předmětů, a to anglický jazyk, biologie, český jazyk, dějepis, francouzský jazyk, fyzika, zeměpis, hudební výchova, chemie, matematika, německý jazyk, občanská výchova/základy společenských věd, ruský jazyk, technická a informační výchova, výtvarná výchova, výchova ke zdraví. Přijímací řízení probíhá od 1.3.2022 do 31.8.2022. Zahájení výuky od 09/2022. https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/jak-se-stat-ucastnikem-celozivotniho-vzdelavani
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
12.9.2022 - 28.2.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
27 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Učitel odborných předmětů na středních školách
Program je v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním, získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména oborů ekonomických, technických věd a…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti …
16.11.2022 - 1.12.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
13.10.2022 - 14.10.2022
Zřetel, s.r.o.