US-MBA studium

Anotace:
US-MBA studium je společný program University of St. Francis v Joliet – USA a Fakulty podnikatelské VUT v Brně, který byl ve své původní podobě založen již v roce 1993.
Studium je navrženo tak, aby maximálně odráželo praktické potřeby vrcholových manažerů nejen v ČR, ale i v zahraničí a podporovalo mezinárodní, interkulturální a globalizující aspekt současného podnikání.

Popis kurzu:
Program US-MBA je akreditován americkým akreditačním orgánem ACBSP, což nás opravňuje nabízet a udělovat titul Master of Business Administration (MBA), v ČR je akreditován v CAMBAS.

Základní informace o US-MBA studiu:
- Trvá 1,5 roku (3 semestry),
- Obsahuje 12 modulů, kde 50% z nich je vyučováno lektory z USA v angličtině,
- Výuka probíhá 1-2krát za měsíc vždy o víkendech (pátek – neděle) na FP VUT v Brně,
- Absolventi získávají diplom vydaný přímo partnerskou univerzitou v USA, což zajišťuje jeho mezinárodní přesah.

Studenti mají možnost absolvovat vybraný modul přímo na partnerské univerzitě v USA. Tento desetidenní výjezd je organizován vždy v červenci a posluchačům nabízí nejen možnost nahlédnout do dění americké univerzity, ale také do některých amerických firem. V neposlední řadě je během výjezdu uskutečněna návštěva Chicaga, které se nachází velmi blízko partnerské univerzity.

Pro přijetí do studia je nutné splňovat následující podmínky:
- znalost angličtiny na úrovni B2,
- splnění dvou přijímacích testů (typu GMAT a TOEFL) - zajistíme my,
- manažerská praxe výhodou.

Více informací o studiu naleznete na www.us-mba.cz.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolventi tohoto prestižního MBA studia získávají aktuální vědomosti a dovednosti zejména z různých oblasti managementu, marketingu, podnikových financí, konkurenceschopnosti a řešení krizových situací. Studijní program je koncipován tak, aby vytvářel předpoklady nejen pro výměnu podnikových a firemních zkušeností a jejich konfrontaci, ale i navázání obchodních, kooperačních a osobních vztahů.

US-MBA studium
27.9.2024 - 31.1.2026
Brno
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Management a vedení lidí

Home office efektivně a s nadhledem
On-line / prezenční trénink pro teamleadery a střední management, jak využít poznatků moderního řízení lidí v on-line světě. Trénink můžeme vytvořit i na míru pro tým vašich zaměstnanců.
Na dotaz
Santia, spol. s r.o.
Efektivní on-line porady a schůzky
Principy vzdálené spolupráce, rozptýlení obav Nástroje pro vedení on-line porad a individuálních schůzek Důležitá pravidla a role pro on-line porady Specifika on-line individuálních schůzek
Na dotaz
Santia, spol. s r.o.
Základy profesionálního vystupování
Jednáte osobně s klienty? Případně s nimi telefonujete? Potřebujete dobře reprezentovat váš úřad nebo firmu? Pak je tu pro vás kurz Základů profesionálního vystupování.
5.12.2024
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…