Manažer/manažerka projektu (rekvalifikace)

Pořadatel kurzu:
TAYLLORCOX s.r.o.

Anotace:
Garantujeme zvýšení kvalifikace, osvědčení s doživotní platností, ale také sebevědomí a jistotu při řízení projektů s best-practice metodikami jako je PRINCE2, Agile, Scrum, TRIBECA™, a další. Navíc Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Popis kurzu:
Absolventi kurzu projektový manažer mají prakticky zvládnutou metodiku jak stanovit cíle a rozsah projektu a jak specifikovat výstupy projektu. Zvládnou efektivně vést administrativu projektu. Pravidelně komunikují a řídí ostatní členy týmu, reportují nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu. Zodpovídají za úspěšné splnění cíle v celém životním cyklu projektu.
Manažer/manažerka projektu (rekvalifikace)
17.6.2024 - 12.7.2024
Praha
Prezenční
objednat Cena
38 000 Kč
Manažer/manažerka projektu (rekvalifikace)
22.7.2024 - 16.8.2024
Praha
Prezenční
objednat Cena
38 000 Kč
Manažer/manažerka projektu (rekvalifikace)
26.8.2024 - 20.9.2024
Praha
Prezenční
objednat Cena
38 000 Kč
Manažer/manažerka projektu (rekvalifikace)
30.9.2024 - 25.10.2024
Praha
Prezenční
objednat Cena
38 000 Kč
Manažer/manažerka projektu (rekvalifikace)
11.11.2024 - 6.12.2024
Praha
Prezenční
objednat Cena
38 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Projektový manažer

P3M3 Diagnostic Tool User s PRINCE2
Digitální nástroj P3M3 v3.0 Diagnostic Tool umožňuje posoudit konkrétní proces, kompetence lidí, nasazené nástroje, nebo metodiku, nebo komplexní organizaci. Osvíte si nejpopulárnější metodiku project managementu a naučíte se pracovat se…
Od 8.7.2024 (+9 další)
TAYLLORCOX s.r.o.
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Moderní řízení společnosti vyžaduje novou dynamiku přípravy změn procesů, produktů i záměrů. Organizace, která směřuje k vyšší efektivitě, potřebuje vhodné nástroje, kterými lze změny realizovat. Takovým nástrojem je projektové řízení.
Na dotaz
Everesta, s.r.o.