Projektový manažer

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Projektový manažer

Pokud zvolíte odborné školení či odborné školení či doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz z oblasti projektového managementu, seznámíte se s činnostmi, které dennodenně provází projektového manažera. Např. zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů. To vše ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.