Projektový manažer

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Projektový manažer

Pokud zvolíte odborné školení či odborné školení či doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz z oblasti projektového managementu, seznámíte se s činnostmi, které dennodenně provází projektového manažera. Např. zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů. To vše ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

E-LEARNING Projektové řízení prakticky a online
E-learning je zaměřený zejména na praktické používání metod projektového řízení. Struktura kurzu je založena na životním cyklu projektu. Prochází chronologicky jednotlivé fáze, popisuje metody, které se v dané etapě používají, a vše demonstruje na…
1.1.2022 - 31.12.2022
Akademické centrum studentských aktivit
E-LEARNING Softwarová podpora řízení projektů
Používání výpočetní techniky patří k základním atributům moderního projektového řízení. Úspěšně řídit projekt znamená nalézt rovnováhu mezi světem metodických návodů a doporučení, světem softwaru a světem obecných manažerských předpokladů. Cílem…
1.1.2022 - 31.12.2022
Akademické centrum studentských aktivit
E-LEARNING Úvod do projektového řízení
CO JE OBSAHEM KURZU? Naučit Vás díky rozsáhlému e-learningu základní terminologii projektového řízení, to vše dle standardu IPMA®  a připravit Vás tak na certifikaci stupně D a na ověření profesní kvalifikace v PM dle NSK.    Na kurzu zjistíte,…
1.1.2022 - 31.12.2022
Akademické centrum studentských aktivit
Kurz projektového řízení pro sociální služby
Akreditovaný Kurz projektového řízení pro sociální pracovníky s využitím moderních výukových metod. Kompletní Kurz projektového řízení se skládá z pěti modulů:  1. Vznik projektu, 2. Struktura a logika projektu, 3. Management projektu, 4.…
21.9.2022 - 13.10.2022
Akademické centrum studentských aktivit
Kurz projektové řízení
Kompletní Kurz projektového řízení se skládá ze čtyř modulů: 1. Vznik projektu, 2. Struktura a logika projektu, 3. Management projektu, 4. Realizace a ukončení projektu. Kurz lze doplnit modulem 5 - Cvičná certifikace, který Vás připraví na…
21.9.2022 - 13.10.2022
Akademické centrum studentských aktivit
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Moderní řízení společnosti vyžaduje novou dynamiku přípravy změn procesů, produktů i záměrů. Organizace, která směřuje k vyšší efektivitě, potřebuje vhodné nástroje, kterými lze změny realizovat. Takovým nástrojem je projektové řízení.
Na dotaz
Everesta, s.r.o.