Projektový manažer

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Projektový manažer

Pokud zvolíte odborné školení či odborné školení či doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz z oblasti projektového managementu, seznámíte se s činnostmi, které dennodenně provází projektového manažera. Např. zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů. To vše ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Dovednosti manažera pro dobře fungující tým
Jednodenní workshop poskytne manažerovi znalosti a podpoří jeho dovednosti ve vedení týmu. Tyto znalosti a dovednosti jsou nezbytné pro vedení dobře fungujícího týmu, který realizuje projekt, či jakoukoli jinou aktivitu v organizaci. Účastníci se…
8.12.2023
Akademické centrum studentských aktivit
Ověření profesní kvalifikace v rámci NSK – Administrátor…
Jako autorizovaná osoba zajišťujeme ověření profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací pro kvalifikaci: Administrátor/administrátorka projektu (kód: 63-006-N) Zkouškou uchazeč prokazuje, že…
20.12.2023
Akademické centrum studentských aktivit
Ověření profesní kvalifikace v rámci NSK – Manažer/manažerka…
Jako autorizovaná osoba zajišťujeme ověření profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací pro kvalifikaci: Manažer/manažerka projektu (kód: 63-007-R) Zkouškou uchazeč prokazuje, že ovládá všechny…
20.12.2023
Akademické centrum studentských aktivit
Kurz projektové řízení
Kompletní Kurz projektového řízení se skládá ze čtyř modulů: 1. Vznik projektu, 2. Struktura a logika projektu, 3. Management projektu, 4. Realizace a ukončení projektu. Kurz lze doplnit modulem 5 - Cvičná certifikace, který Vás připraví na…
17.1.2024 - 31.1.2024
Akademické centrum studentských aktivit
Kurz projektové řízení
Kompletní Kurz projektového řízení se skládá ze čtyř modulů: 1. Vznik projektu, 2. Struktura a logika projektu, 3. Management projektu, 4. Realizace a ukončení projektu. Kurz lze doplnit modulem 5 - Cvičná certifikace, který Vás připraví na…
14.2.2024 - 7.3.2024
Akademické centrum studentských aktivit
Případová studie - Analýza rizik
V rámci cyklu Vybrané techniky projektového řízení podrobněji vám tentokráte přinášíme Analýzu rizik. Tento ryze praktický workshop je určen pro všechny, kteří již mají základní teoretické povědomí o práci s riziky například z našeho kurzu…
6.3.2024
Akademické centrum studentských aktivit
Případová studie - Řízení změn projektu
Přinášíme vám další zajímavý a ryze praktický workshop z cyklu Vybrané techniky projektového řízení podrobněji vám tentokrát zaměřený na řízení změn v realizační fázi projektu. Je určen pro všechny, kteří již mají základní teoretické povědomí o…
27.3.2024
Akademické centrum studentských aktivit
Případová studie – Naplánování projektu v MS Project
Na tomto praktickém workshopu se naučíte, jak řídit projekty s využitím nejrozšířenějšího softwaru. Budete pracovat s případovou studií, vytvoříte si projekt od jeho počátku, vyzkoušíte si, jaké možnosti vám softwarová podpora poskytuje ke…
25.4.2024
Akademické centrum studentských aktivit
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Moderní řízení společnosti vyžaduje novou dynamiku přípravy změn procesů, produktů i záměrů. Organizace, která směřuje k vyšší efektivitě, potřebuje vhodné nástroje, kterými lze změny realizovat. Takovým nástrojem je projektové řízení.
Na dotaz
Everesta, s.r.o.