Základy podnikání

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Základy podnikání

Pokud zvolíte odborné školení či doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz z oblasti podnikání, seznámíte se s tzv. měkkými dovednostmi (soft skills) nutnými pro vykonávání profese obchodníka, manažera nebo podnikatele. Kurzy jsou zaměřené na manažerské dovednosti, jako je time management, pozitivní image, prezentační dovednosti, leadership nebo projektové řízení. Základem je také umění zvládat stres, správné odhadnutí klientů nebo efektivní zvládání konfliktů. Rekvalifikace vás provede celým obchodním procesem, navrhováním podnikatelského záměru nebo fázemi budování firemní identity. Vzdělávání se dotýká i specifických komunikačních kanálů jako jsou sociální sítě (Facebook, LinkedIn apod.) nebo zasílání newsletterů.