Základy podnikání

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Základy podnikání

Pokud zvolíte odborné školení či doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz z oblasti podnikání, seznámíte se s tzv. měkkými dovednostmi (soft skills) nutnými pro vykonávání profese obchodníka, manažera nebo podnikatele. Kurzy jsou zaměřené na manažerské dovednosti, jako je time management, pozitivní image, prezentační dovednosti, leadership nebo projektové řízení. Základem je také umění zvládat stres, správné odhadnutí klientů nebo efektivní zvládání konfliktů. Rekvalifikace vás provede celým obchodním procesem, navrhováním podnikatelského záměru nebo fázemi budování firemní identity. Vzdělávání se dotýká i specifických komunikačních kanálů jako jsou sociální sítě (Facebook, LinkedIn apod.) nebo zasílání newsletterů.

Novinky v daních 2024
Kurz je určen jako doplnění a aktualizace znalostí v oblasti daní pro rok 2024. Výklad změn, který přináší vládní konsolidační balíček.
5.12.2023 - 12.12.2023
ProFi Job Consulting, s.r.o.
Novinky ve mzdách 2024
Kurz Novinky ve mzdách doplňuje a aktualizuje znalosti v oblasti mezd s ohledem na změny od roku 2024.
10.12.2023 - 17.12.2023
ProFi Job Consulting, s.r.o.
Mzdové účetnictví - dopolední, odpolední
Kurzy mzdového účetnictví jsou určeny především začínajícím mzdovým účetním, ale také jsou vhodné pro rozšíření kvalifikace účetním menších společností i pro ty, kteří si chtějí doplnit znalosti v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky.…
Od 16.1.2024 (+1 další)
ProFi Job Consulting, s.r.o.
Mistr vyjednávání
Veďte jednání a uzavírejte smysluplné obchody. Využijte neverbální komunikace a nalaďte se při obchodním jednání na stejnou vlnu.
Na dotaz
Sovia
Účetnictví (akreditováno MŠMT) - odpolední
Rekvalifikační kurz účetnictví je určen nejen začátečníkům, ale také mírně pokročilým studujícím. Studující budou seznámeni s postupem účtování v běžném roce a také s problematkou závěrkových a uzávěrkových prací. Studující obdrží kvalitní…
Na dotaz (+1 další)
ProFi Job Consulting, s.r.o.
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
Popis kurzu: Absolvent školení získá ucelený přehled znalostí potřebých pro začátek podnikání. Osnova kurzu: Marketing a prodej Právní formy podnikání Obchodní zákoník Zákoník práce Daňová problematika Účetnictví Personalistika Sociální a zdravotní…
Na dotaz
Ivo Vítkovič