Jehličnaté dřeviny

Popis kurzu:
Kurz je určen milovníkům přírody, zájemcům o jehličnaté stromy a keře, a to především pro laiky a nadšence, může být vhodným doplněním a opakováním i pro pokročilejší znalce dřevin.

Obsah kurzu:

1. Domácí jehličnany

2. Čeleď Pinaceae - borovicovité

3. Čeleď Cupressaceae – cypřišovité

4. Vzácnější druhy jehličnanů různých čeledí

5. Odborná exkurze do Botanické zahrady a arboreta MENDELU

Rozsah: 1 den (8 hod.)

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz umožní získat základní znalosti o jehličnatých dřevinách, běžněji používaných při ozeleňování měst i zahrad. Teoretická výuka v první části kurzu bude doplněna praktickou exkurzí do Botanické zahrady a arboreta MENDELU, kde lze vidět i méně běžné druhy jehličnanů a jejich kultivary.

Jehličnaté dřeviny
Na dotaz
Prezenční
objednat Cena
1 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Zemědělství

Kurz Krajinář
Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci. Probíhá prezenční formou v rozsahu 80 hodin (10 výukových modulů v 8 hodinových celcích zahrnujících teorii i praxi). Program je ukončen závěrečným testem a odborným pohovorem.…
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…
Školkař
.
Na dotaz
Střední zahradnická škola Rajhrad,…
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Kurz má akreditaci Ministerstva zemědělství č.j. 35271/2010-13090 a je určen pro zemědělce, kteří si potřebují doplnit zemědělskou kvalifikaci. Délka studia 300 hodin. Výstupem studia je osvědčení o absolvování akreditovaného programu.
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…