Efektivní kariérové poradenství a koučování

Pořadatel kurzu:
CETERAS s.r.o.

Anotace:
Šestidenní kurz poskytuje účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti kariérového poradenství a koučování. Po jeho absolvování budou schopni provést žáky/studenty/klienty procesem kariérní volby, efektivně je podpořit při výběru budoucího povolání a s využitím koučovacího přístupu také posílit jejich odpovědnost za vlastní kariérní volbu. Účastníci si prohloubí své dovednosti vedení profesionálního rozhovoru, které obohatí o koučovací techniky, které budou jejich klientům užitečné při rozhodování v procesu volby povolání. Seznámí se také s aktivitami pro práci se třídou či skupinou žáků, které mohou využít k prohloubení jejich sebepoznání a odkrývání potenciálu. Nedílnou součástí kurzu je také získání dovednosti využít metod kariérní diagnostiky pro hlubší sebepoznání žáků a konkretizaci jejich kariérní volby. Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si jednotlivé techniky a aktivity sami vyzkoušejí a efektivněji je pak budou moci využít v práci žáky/studenty.

Popis kurzu:
Obsah
Úvod do kariérního poradenství a koučovací přístup v kariérním poradenství
Základy vedení rozhovoru v kariérním poradenství
Skupinové aktivity kariérového poradenství pro práci se třídou
Tvorba portfolia, CV, motivačního dopis a příprava na pohovor
Koučovací nástroje pro volbu kariéry
Integrace koučovacích a poradenských metod a jejich využití v práci s žáky

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastníci se v kurzu naučí: znát specifika a výhody koučovacího přístupu v kariérním poradenství vést poradenský a koučovací rozhovoru využívat v komunikaci princip DUO používat techniku škály, kola rovnováhy, Diltsových neurologických úrovní a karteziánských kvadrantů v procesu rozhodování vytvářet s žáky sebepoznávací kariérní portfolio efektivně používat techniky pro mapování silných a slabých stránek, motivace a hodnot, preferovaných týmových rolí a také sociálních vlivů při profesní orientaci skupinově administrovat Hollandův test profesní orientace RIASEC a další metody a tvořivě s ním následně se třídou pracovat

Efektivní kariérové poradenství a koučování
3.10.2024 - 13.12.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
12 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Úvod do koučování
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a…
19.11.2024 - 20.11.2024
CETERAS s.r.o.
Úvod do koučování dětí
Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, budou-li mít na své cestě průvodce, který je kreativně a přiměřeně věku povede k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li se spíše než na problém, na jeho řešení, ušetříme dítěti i sobě samým mnoho…
6.12.2024
CETERAS s.r.o.
Inspirace hravou TV
Tři interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Na dotaz (+1 další)
Centrum pro rodinu a sociální péči