Case management v sociální práci

Popis kurzu:
16 vyučovacích hodin


Charakteristika kurzu

Kurz je úvodem do case managementu jakožto způsobu koordinované podpory v sociální práci.

Kurz poskytne základy případové práce s lidmi, kteří se ocitají na okraji společnosti a ve větší míře u nich dochází ke kumulaci potíží, jako jsou závislosti, duševní onemocnění, sociální vyloučení. Case management je způsob práce, který se zaměřuje na celý komplex těchto potíží a zapojuje širší podpůrnou síť do pomoci konkrétnímu člověku nebo rodině.

Kurz je prakticky orientován, větší část výuky bude představovat práce s kazuistikami, procvičování dovedností case managera a diskuse.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastníci se podrobněji seznámí se samotným pojmem „case management“ a s jeho různými aplikacemi u nás i ve světě. Interaktivní formou budou představeny základní procesy case managementu, tj. kontaktování, assessment, plánování, obhajování práv a monitorování. Budou představeny konkrétní způsoby aplikace těchto procesů v rámci případové práce s marginalizovanými jednotlivci a rodinami, tzn. těmi, kteří se současně potýkají s problémy v oblasti závislostí, duševního onemocnění a sociálního vyloučení. Zásadní důraz bude kladen na postupy vytváření spolupracujících vztahů jak s klienty, tak s odborníky.

Case management v sociální práci
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
3 690 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Základy emoční inteligence
Kurz zahrnuje základní pohled na teorii krize. Seznamuje s různými pohledy na krizi dle kontextu nazírání, dále se zaměřuje na různé příčiny krize a na možnosti poskytování odborné pomoci při krizi v životě člověka. Teoretické základy pak budou…
Na dotaz
Sovia
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Kurz akreditovaný MPSV. Kurz interaktivně a dialogicky vychází z vyjádřených potřeb, přání a zájmů účastníků, které - v rámci daném časovým rozsahem - pak rozvíjí a zodpovídá multidisciplinární lektorský tým složený ze dvou pracovnic mobilního…
Na dotaz
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně…
Základní krizová intervence (ZKI)
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích (sociální pracovníci, kurátoři, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Vstupní požadavky a)…
6.6.2024
REMEDIUM Praha o.p.s.