Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška

Anotace:
Státní profesdní zkouška na pozici Chůva pro děti v dětské skupině je připravena v souladu s požadavky MPSV. Jedná se o autorizovanou státní zkoušku před autorizovanou komisí. Úspěšené složení zkoušky umožní jejich absolventům najít uplatnění v Dětských skupinách péče o malé děti, v soukromých zařízeních i státních školách. Všude tak, kde je zapotřebí zajištění kvalifikované péče o děti od 6 měsíců věku. V souladu se zákonem 247/2014 Sb. je tato pozice nutná pro možnost provozování dětských skupin v celé ČR.

Popis kurzu:
Státní zkouška probíhá v prostorách dětské skupiny Filiánek, z.s. v Brně. Skládá se z písemné, ústní a praktické části. Pro úšpěšné složení zkoušky Filiánek připravuje pravidelné Přípravné kurzy, které seznámí jejich účastníky s rozasem učiva a potřebnými kompetencemi ke zkoušce. Část kurzu probíhá v praktických modulech nácviku péče o malé děti.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Zkouška se skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. Uchazeč je povinen vypracovat písemnou přípravu výchovného celku dle zadaných kritérií, kterou zašle zkušební komisi nejpozději 10 dní před konáním státní zkoušky. Registrace ke státní zkoušce je podmíněna zasláním originálu Přihlášky ke zkoušce, vypracováním písemné přípravy a úhradou platby (uhrazená platba je nevratná). Koordinátorka Vám na základě vašeho zájmu zašle potřebnou dokumentaci, doporučenou literaturu a další bližší informace. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky jsou znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, první pomoci, hygieny, péče o nemocné dítě, somatologii, orientace v pracovně právních vztazích, etice, zákonu o DS, legislativě péče o dítě. Na zkoušku se můžete připravit v Přípravném kurzu nebo samostudiem s využitím odborné literatury.

Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
10.6.2022 - 11.6.2022
Brno
Prezenční
Cena
6 500 Kč
Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
29.8.2022
Brno
Prezenční
Cena
6 500 Kč
Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
7.10.2022 - 8.10.2022
Brno
Prezenční
Cena
6 500 Kč
Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
2.12.2022 - 3.12.2022
Brno
Prezenční
Cena
6 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách
Akreditovaný vzdělávací program motivuje účastníky vzdělávání k týmové spolupráci prostřednictvím případových studií a příkladů z praxe v sociálních službách. Vysvětluje pojmy pracovní skupina a pracovní tým a jaký je mezi nimi rozdíl. Orientuje se…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Neverbální komunikace a její hlasité projevy
Prolínání verbální a neverbální komunikace: tělo, tvář, hlas a gesta jako ukazatel emocí. Řeč ramen a nohou. Cvičení Hakomi: somatická psychoterapie a mindfulness jako cesta k sebeovládání. Jak naše vnitřní orgány reagují na naše emoce a jak naše…
26.5.2022
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít…
Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
16.6.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…