Osobní rozvoj a asertivita

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Osobní rozvoj a asertivita

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz z oblasti osobních kompetencí, osvojíte si celou škálu dovedností důležitých pro efektivní fungování v práci i životě. Z profesního hlediska se můžete zaměřit na efektivní plánování a organizaci času tzv. time management, efektivní vedení firemních workshopů, umění jednat s lidmi nebo řešení konfliktů na pracovišti. V běžném životě se vám zase může hodit analýza a využívání svých silných stránek, rozvoj kreativního myšlení nebo finanční gramotnost. Můžete se také naučit předcházet syndromu vyhoření nebo organizovat lépe svůj program pomocí myšlenkových map. Osobní kompetence představují oblast schopností pracovat sám se sebou.

Jak poznat rizika poruch učení v 1. třídě?
31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Škola a dítě s podpůrnými opatřeními – co by měli rodiče vědět
2.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
Státní profesdní zkouška na pozici Chůva pro děti v dětské skupině je připravena v souladu s požadavky MPSV. Jedná se o autorizovanou státní zkoušku před autorizovanou komisí. Úspěšené složení zkoušky umožní jejich absolventům najít uplatnění v…
Od 4.2.2022 (+5 další)
Filiánek, z.s.
Invalidní důchod
16.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy
16.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Příspěvek na péči
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Pečující osoby aneb jak pečovat a nevyhořet
28.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak motivovat děti k učení
1.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Péče o člověka se syndromem demence
1.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Děti s nežádoucím chováním v předškolním a mladším školním věku…
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Děti s nežádoucím chováním v předškolním a mladším školním věku…
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Nenásilná komunikace - jak překonat navyklé vzorce v jednání,…
15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
1 2 3