První pomoc

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
První pomoc

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo kurz v oblasti první pomoci, projdete praktickým nácvikem základní záchrany lidského života. Mezi základní prvky, které se naučíte, patří zajištění bezpečnosti na místě události, stabilizované polohy a nácvik resuscitace. Osvojíte si také základy komunikace se záchranáři a operátory tísňové linky. Absolventi kurzu mají také znalosti o složení a funkci lidského těla tak, aby mohli poskytnout první pomoc u dětí, seniorů, v sociálních službách i při dopravní nehodě.

Požadovaný kurz nebo vzdělavatel nebyl nalezen. Zkuste změnit nastavení filtrů.