Vize jako životní směr

Anotace:
Spousta z nás přešlapuje na místě, ale je čas posunout se dál... ;)

Popis kurzu:
VIZE = CESTA = CÍL Na začátku je vždy rozhodnutí a rozhodnutí znamená setřídění myšlenek, čímž si uvědomíme, co je důležité. Co je vlastně v našem životě pro nás důležité? Co chceme? Jaké jsou naše priority? Jakým směrem se dát? Kolik a do čeho dát energie? A kdy se vlastně staneme spokojenými? Čím vším se budeme zabývat? vize jako součást našeho života (co je to vize, jak se s ní žije; jak uvést nutné změny do našeho života; co nás vede k dosahování našich cílů; co nás drží na cestě (směr tam, kam chceme); srovnání myšlenek a nalezení vlastní vize; Motorem úspěchu je CHTÍT! Pomůžu vám v nalezení podstaty vašeho životního směru => vydat se tím správným směrem; posílíme sebevědomí; objevíme náš skrytý potenciál; vneseme do našeho života více radosti; ujasníme si, v čem jsme dobří a jak se na to soustředit; kým chceme být a jak posilovat vlastní hodnoty; uvědomíme si, co chceme od života dostávat a co my můžeme dávat;

Nabyté znalosti a dovednosti:
TERMÍN: 19.8.2020 18:00 - 20:00

Vize jako životní směr
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
350 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření, Brno
Tématem kurzu je prevence syndromu vyhoření, obsahem je pak praktický nácvik jednotlivých technik ke zlepšení sebeuvědomění a sebereflexi (definnice cíle, snižování stres pomocí NLP techniky, životní hodnoty, volba mezi dvěma variantami řešení,…
25.10.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…
Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne
Pasivní, agresivní a asertivní projevy těla. Základní asertivní dovednosti zaměstnance. Interaktivní program, jehož součástí je individuální a skupinová práce, praktické ukázky, hlavní zásady a pojetí asertivních postupů. Nácvik asertivního…
4.10.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření, Brno
Tématem kurzu jsou principy vybraných relaxačních technik a jejich praktický nácvik.
Od 4.10.2022 (+1 další)
Centrum sociálního a zdravotnického…