Zuřivec - domácí násilí očima dítěte

Pořadatel kurzu: Persefona, z. s.

Anotace:
Tento kurz prostřednictvím norského animovaného filmu Zuřivec umožňuje díky realisticky ztvárněné atmosféře panující v rodinném systému zasaženém domácím násilím lépe tomuto fenoménu porozumět a dát odborníkům prostor zaujmout k násilí a následné pomoci adekvátní a postoj. Film vypráví příběh o malém chlapci, který je svědkem násilí otce vůči matce a ukazuje tak dynamiku a prožívání z pohledu těchto tří aktérů domácího násilí. Protože prožívání u dětí, které jsou v „pouhé“ roli svědků násilí mezi rodiči, má také své zákonitosti a významně ovlivňuje jejich současný i budoucí život ve všech sférách (emocionální, fyzické i kognitivní), bude pozornost věnována i tomuto tématu. Účastníci kurzu se na základě sdílení zkušeností z mnohaleté praxe lektorů s dospělými osobami zasaženými domácím násilím seznámí se specifiky práce s touto cílovou skupinou i dopady zažívaného násilí. Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální prevence, péče, poradenství i zaměstnancům úřadů), kteří se z titulu své profese mohou s tímto jevem potkávat.

Popis kurzu:
Rozsah: 5 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Cena kurzu: zdarma; Přednášející: lektor či lektorka, proškolená a certifikovaná norskou organizací Alternative til Volt k využití filmu Zuřivec pro edukační a terapeutickou práci

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolventi kurzu získají orientaci v problematice domácího násilí. Na základě zážitkově pojatého kurzu a zhlédnutí filmu Zuřivec budou mít možnost lépe pochopit dynamiku a prožívání jednotlivých aktérů zasažených domácím násilím. Zároveň budou seznámeni s dopady domácího násilí na děti, které se stávají jeho svědky a získají informace, jak tyto dopady rozpoznat a s dětmi o násilí hovořit. Účastníci budou informováni jak o potřebách osob zasažených domácím násilím a o způsobech komunikace s nimi, tak i o možnostech pomoci původcům násilí.

Zuřivec - domácí násilí očima dítěte
Na dotaz
Prezenční
Cena
Zdarma

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Reminiscence – práce se vzpomínkami
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice…
4.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy práce se zadluženým klientem
Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s problematikou…
Na dotaz
REMEDIUM Praha o.p.s.