Zuřivec - domácí násilí očima dítěte

Pořadatel kurzu: Persefona, z. s.

Anotace:
Tento kurz prostřednictvím norského animovaného filmu Zuřivec umožňuje díky realisticky ztvárněné atmosféře panující v rodinném systému zasaženém domácím násilím lépe tomuto fenoménu porozumět a dát odborníkům prostor zaujmout k násilí a následné pomoci adekvátní a postoj. Film vypráví příběh o malém chlapci, který je svědkem násilí otce vůči matce a ukazuje tak dynamiku a prožívání z pohledu těchto tří aktérů domácího násilí. Protože prožívání u dětí, které jsou v „pouhé“ roli svědků násilí mezi rodiči, má také své zákonitosti a významně ovlivňuje jejich současný i budoucí život ve všech sférách (emocionální, fyzické i kognitivní), bude pozornost věnována i tomuto tématu. Účastníci kurzu se na základě sdílení zkušeností z mnohaleté praxe lektorů s dospělými osobami zasaženými domácím násilím seznámí se specifiky práce s touto cílovou skupinou i dopady zažívaného násilí. Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální prevence, péče, poradenství i zaměstnancům úřadů), kteří se z titulu své profese mohou s tímto jevem potkávat.

Popis kurzu:
Rozsah: 5 vyučovacích hodin; Optimální počet účastníků: 15; Cena kurzu: zdarma; Přednášející: lektor či lektorka, proškolená a certifikovaná norskou organizací Alternative til Volt k využití filmu Zuřivec pro edukační a terapeutickou práci

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolventi kurzu získají orientaci v problematice domácího násilí. Na základě zážitkově pojatého kurzu a zhlédnutí filmu Zuřivec budou mít možnost lépe pochopit dynamiku a prožívání jednotlivých aktérů zasažených domácím násilím. Zároveň budou seznámeni s dopady domácího násilí na děti, které se stávají jeho svědky a získají informace, jak tyto dopady rozpoznat a s dětmi o násilí hovořit. Účastníci budou informováni jak o potřebách osob zasažených domácím násilím a o způsobech komunikace s nimi, tak i o možnostech pomoci původcům násilí.

Zuřivec - domácí násilí očima dítěte
Na dotaz
Prezenční
Cena
Zdarma

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Základní principy praktické péče o klienta s demencí, Brno
Kurz seznamuje se základními principy a zásadami péče o klienta s demencí, tedy o klienta, u něhož dochází k postupným změnám v chování i ve fyzickém stavu v souvislosti s tímto chronickým progredujícím onemocněním, a to po stránce zajištění bezpečí…
20.10.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…
Dítě v centru
Dítě v centru Akreditace MPSV č.: A2017/0314-SP počet hodin: 24 počet účastníků: 16 Kurz představuje českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle. Jde o roky prověřený terapeutický přístup využívající skupinové…
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.
Výcvik v internetovém poradenství
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Součástí vzdělávacího programu Výcvik v internetovém poradenství je představení odpovědí na otázky problematiky internetového poradenství, a to především z oblasti…
Na dotaz
Modrá linka, z. s.