Metodická příručka Člověk a svět práce

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

Hledáte praktické tipy pro realizaci témat kariérového poradenství a vzdělávání? Využijte metodickou příručku, která vychází z praxe. Popisujeme téma Sebepoznání, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet např. Holland party či SMS zpětnou vazbu. Následuje téma Sebeprezentace např. na sociálních sítích (Instagram, LinkedIn) či skrze tvorbu portfolia. V tématu Trh práce lze např. využít databázi firem JCMM či Rodokmen profesí. Téma Pedagogové v kariérovém poradenství zmiňuje specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrečné téma Tři přístupy k poradenskému rozhovoru demonstruje přístup Oceňující zvědavost poukazující na tři základní oblasti, kterým lze věnovat v rozhovoru pozornost.