Zápisník kariérových poradců - díl třetí

Monika (28 let) je absolventka oboru sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Po ukončení studia pro ni bylo obtížné najít práci. Z osobní konzultace v CVV mimo jiné vyplynulo, že ačkoliv vystudovala vysokou školu a byla dobrou studentkou, která napsala výbornou diplomovou práci, nyní nikdo nereaguje na její životopis, když projeví zájem o volnou pracovní pozici. V případě, že se přece jen dostane k pohovoru, často zaměstnavatelé dají přednost jinému kandidátovi. Od svého absolutoria je tak vedena na úřadu práce. Jedinou její zkušeností je práce na dohodu ve firmě zabývající se příbuzným oborem, který vystudovala. Navíc to zde nevypadá na možný kariérní postup.


            S Monikou jsme společně nejprve probraly její životopis a motivační dopisy, které zasílá personalistům. Shromáždili jsme také všechny možné zdroje nabídek práce a doporučili se obrátit i na personální agentury. Monika se v CVV také zapojila do cvičného výběrového řízení, aby si vyzkoušela pohovor s profesionálními personalisty a dostala od nich hlavně zpětnou vazbu na svou prezentaci. Postupně jsme zjišťovali, že Moničin přístup k hledání zaměstnání je velmi aktivní, její písemné dokumenty i vystupování a prezentace dovedností jsou na vysoké úrovni. Kamenem úrazu, jako v případě většiny dnešních absolventů, však byl nedostatek praxe a také vysoce konkurenční prostředí týkající se pracovních příležitostí v humanitních oborech.


            V rámci kariérového poradenství jsme tak s Monikou začaly uvažovat o změně profese nebo alespoň rozšíření kvalifikace, aby byla pro případného zaměstnavatele perspektivnější a mohla nabídnout více dovedností. Zde se nabízela možnost tzv. zvolené rekvalifikace prostřednictvím úřadu práce, konkrétně kurz „projektový manažer“. Jeho absolvováním rozšířila Monika portfolio svých kompetencí. Navíc se pro ni ve firmě, která rekvalifikační kurzy pořádá, rýsuje možnost pracovního poměru. Monika tak vyšla vstříc šanci na lepší uplatnění především svou aktivitou a snahou na sobě pracovat.

Kariérová poradkyně CVV Martina Ježková

 Reflexe klientky

V říjnu 2013 jsem v reportáži České televize úplnou náhodou zachytila informaci, že existuje Centrum vzdělávání všem. V té době už to byl více než rok od dokončení studia na vysoké škole a já si stále hledala práci. Na internetu jsem proto našla podrobnější informace a kontaktovala emailem Martinu Ježkovou s žádostí o osobní konzultaci. Tím také začala naše spolupráce, která trvá dodnes. A jsem za ni moc ráda. CéVéVéčko je mi velkou oporou. Nejenom, že kariéroví poradci mají přehled o situaci na trhu práce, ale především si cením jejich osobního přístupu. Při každém našem setkání rekapitulujeme, co se stalo v uplynulé době a společně hledáme cesty, kterými bych se mohla vydat, a které by zvýšily mé šance na uplatnění.


                Je toho spousta, co mi spolupráce s CVV dala. Zúčastnila jsem se cvičného výběrového řízení a získala zpětnou vazbu od personalistů. Na základě jejich doporučení jsem upravila svůj životopis, poradili mi s výběrem a administrací zvolené rekvalifikace. Ale hlavně mě neustále povzbuzují a dodávají energii.  Než jsem začala do Centra pravidelně docházet, neustále jsem si kladla jednu a tutéž otázku - co dělám špatně?. Teď už vím, že nic, ale i přesto se snažím být stále aktivní a jen tak se nevzdávat. Pracuji na dohodu ve firmě, která se věnuje marketingovému výzkumu, absolvovala jsem kurz na projektovou manažerku, momentálně jsem na pracovní stáži a možná se z toho vyvine něco víc. Připustila jsem, že musím být trpělivá a neustále na sobě pracovat. S podporou týmu z Centra vzdělávání všem mi to jde ale lépe.