Zápisník kariérových poradců - díl čtvrtý

      Adam (32 let) využil kariérové poradenství Centra vzdělávání všem v době, kdy byl zaměstnán v oddělení péče o zákazníky. Na této pozici v zákaznickém centru však neměl vidinu žádného kariérního postupu. Chtěl se proto poradit o možné změně zaměstnání nebo alespoň rozšíření svého profesního profilu absolvováním rekvalifikačního kurzu. Nebyl si ovšem jistý oborem uplatnění.

      Postupně jsme s panem Adamem mapovali různé možnosti jeho dalšího profesního růstu. Z možných variant, kterými by se Adam mohl dále ve své profesi ubírat, se nabízely pozice jako vedoucí/supervizor zákaznického centra, SAP specialista, programátor, obchodně technický zástupce, nebo některá z manažerských pozic, např. produktový manažer v oblasti IT. Právě konkrétní pojmenování dalšího profesního směřování bylo pro Adama velmi užitečné a podnětné.

       Při dalších setkáních jsme společně konzultovali jeho životopis a strukturu případného motivačního dopisu s tím, že Adam průběžně sledoval nabídky personálních agentur a vyhledával pozice, které by jej již nyní zaujaly. Další variantou pro něj bylo absolvování některé ze zahraničních stáží. Ohledně možností vycestovat za prací do zemí EU proto získal informace a kontakty na specializované webové portály. Dále se při osobní konzultaci Adam zajímal o možnost čerpat tzv. zvolenou rekvalifikaci. V oboru počítačová grafika, který si sám vybral, jsme v databázi kurzů vyhledali vhodné vzdělavatele. Přitom již v průběhu naší spolupráce Adam navštěvoval pravidelně kurz anglického jazyka, aby zvýšil své jazykové kompetence, a absolvoval rovněž kurz projektového managementu.

    V závěru naší vzájemné spolupráce se navíc zúčastnil cvičného výběrového řízení, při němž získal prostřednictvím odborníků doporučení a rady, jak se prezentovat při samotném pohovoru a při dalším směřování své profesní dráhy. Adam tak zvládl komplexně přípravu na samotné ucházení se o preferované zaměstnání. Právě jeho aktivita mu k němu může výrazně pomoci.

Kariérové poradkyně CVV Martina Macek

Reflexe klienta

     Centrum vzdělávání všem mi pomohlo najít další směr mé kariéry. Tento typ poradenství jsem hledal dlouho. Laskavý a přátelský přístup kariérové poradkyně mi navíc dodal odvahu účastnit se přijímacího pohovoru na zkoušku. Ten se zpočátku nezdál vůbec snadným, ale díky postupnému zdokonalování mých znalostí a dovedností pod vedením konzultantů CVV, jsem jej nakonec zdárně absolvoval. Odnesl jsem si tak mnoho užitečných rad a podnětů, které nejsou jen na teoretické úrovni. Většinu z nich mohu snadno aplikovat v dalším směrování mé nové kariéry.

Adam