Programy dalšího vzdělávání v roce 2013

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 se nejdříve věnuje organizacím a institucím, které další vzdělávání nabízejí. Získat můžete informace ohledně skladby vzdělavatelů dle velikosti sídla, ekonomicko-právní formy a počtu pracovníků. 

Dále se studie zabývá samotnými vzdělávacími programy, a to zejména jejich oborovou strukturou, která je nastíněna ve třech úrovních - široce, úzce a podrobně. Dokument také obsahuje informace ohledně financování, hodinové dotaci a frekventovanosti jednolivých kurzů.

Šetření bylo zveřejněno 11. 7. 2014 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Dokument naleznete ke stažení pod článkem.