Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK

Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK konaných v letech 2009 až 2013 představuje jedinečný dokument, který vznikl v režii Centra vzdělávání všem.

Dokument se věnuje problematice dalšího vzdělávání v rámci České republiky a Jihomoravského kraje během let 2009 až 2013. Analýza vychází z výzkumných šetření, která každoročně publikuje MŠMT.

Šetření se zaměřuje na momentální stav v oblasti dalšího vzdělávání, který je zasazen do kontextu dlouhodobého vývoje na krajské i celorepublikové úrovni. Analýza je rozdělena do tří částí. První část se zabývá samotnými vzdělavateli. Konkrétně se jedná například o ekonomicko-právní formy subjektů nebo průměrné počty pracovníků. Druhá část se věnuje akreditovaným vzdělávacím programům. Pozornost je věnována financování programů, počtu účastníků a zejména oborové orientaci vzdělávací nabídky. Třetí část se zabývá neakreditovanými vzdělávacími programy, jejich financováním a oborovou strukturou.

Dokument naleznete ke stažení pod článkem.