Národní cena kariérového poradenství pro Centrum vzdělávání všem

Centrum vzdělávání všem bylo oceněno za otevřenou nabídku služeb kariérového poradenství široké veřejnosti v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2014. Výsledky soutěže, kterou pořádá Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb, byly vyhlášeny 18. září v Praze.

Cílem soutěže je prezentování příkladů dobré praxe, odměnění poskytovatelů kvalitních poradenských služeb a tvůrců výjimečných počinů v oblasti kariérového poradenství. „Těší nás, že naše služby oceňují nejen naši klienti, ale i další instituce,“ okomentovala vyhodnocení soutěže vedoucí CVV Hana Rozprýmová.

Služby kariérového poradenství pomáhají lidem rozpoznat a mobilizovat jejich osobnostní a profesní potenciál, usnadňují zapojení do dalšího vzdělávání, a tím pomáhají poznávat nové kariérní možnosti.

Centrum vzdělávání všem nabízí kariérní poradenství zdarma veřejnosti v Brně, Hodoníně a Znojmě formou osobních konzultací.