Přijďte si vyzkoušet pohovor i Assessment centrum

O přijetí či nepřijetí do zaměstnání často rozhoduje výběrové řízení s uchazeči o práci. Abyste v podobné situaci uspěli, je dobré vědět, co vás na pohovoru nebo jeho náročnější variantě tzv. assessment centru může čekat a také co můžete čekat sami od sebe. Nabídli jsme vám také možnost si to nanečisto vyzkoušet.

Centrum vzdělávání všem uspořádalo pro veřejnost cvičné výběrové řízení. Ta jsou u klientů velmi oblíbená, jak potvrzuje i Pavla, která se zkušebního pohovoru zúčastnila v září: „Chtěla bych ještě jednou moc a moc poděkovat za možnost modelového přijímacího pohovoru, protože je to výborná věc a člověku to hodně dá. Jsem za to velmi ráda.”

Přečtěte si i ohlasy dalších lidí, kteří se cvičného výběrového řízení zúčastnili

Může se stát, že vás personalista pozve i na náročnější typ výběrového řízení tzv. Assessment centrum.

Assessment centrum (AC) je typ výběrového řízení připravené individuálně pro konkrétní pozici. Jedná se o nástroj zaměstnavatelů, jak vybrat přesně takového člověka, kterého potřebují. Cílem je posoudit kandidáty na základě plnění praktických úkolů. Souborem simulovaných situací se u uchazečů o práci testují nejen znalosti a zkušenosti, ale i iniciativa, samostatnost nebo role v týmu - jak jsou schopni prezentovat, spolupracovat či diskutovat. Do AC se aktivně zapojují, sledují jej a vyhodnocují personalisté, potenciální kolegové a nadřízení a většinou i psycholog. Po ukončení a vyhodnocení AC by měli všichni uchazeči dostat zpětnou vazbu.

Tato akce proběhla ve spolupráci s Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií MU 25. listopadu 2014 v Brně – Bosonohách.