Oceněná služba kariérního poradenství se zaměří na studenty

Zážitkové programy usnadňující žákům základních a středních škol vstup na trh práce připravilo během podzimu Centrum vzdělávání všem v rámci své poradenské činnosti. Ta byla 18. září oceněna v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2014 centra Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce za otevřenou nabídku služeb kariérového poradenství široké veřejnosti. Nyní se kromě lidí bez práce, vracejících se do zaměstnání nebo profesně nespokojených zaměří preventivně také na budoucí absolventy, kteří jsou v Jihomoravském kraji právě nezaměstnaností výrazně ohroženou skupinou.

Přímo ve školách se žáci zapojí do akcí „Profesní start“ a „Škola končí, a co dál?“, během které se dozví potřebné informace k usnadnění přechodu na trh práce. Od 8. října se kariérní poradci společně se zástupci úřadů a firem budou postupně věnovat žákům na Boskovicku, Blanensku a Hodonínsku. „Snažíme se motivovat žáky, aby poslední rok studia aktivně využili vzhledem ke své kariéře, a zároveň jim ukazujeme konkrétní příklady z praxe,“ shrnula odborná poradkyně Centra vzdělávání všem Dana Sklenářová. „Pokud u nich z akce na škole vyplyne potřeba individuální konzultace, můžeme s nimi dále pracovat na pobočkách v Brně, Hodoníně a Znojmě,“ dodala Sklenářová.

Na žáky základních a středních odborných škol bude zaměřen také kariérní program CVV během Mezinárodního strojírenského veletrhu. A v neposlední řadě umožní Centrum vzdělávání všem studentům zorientovat se v aktuální nabídce možností studia a práce v zahraničí na stejnojmenné akci volně přístupné 15. října od 15 do 17 hodin v aule Administrativního a školicího centra JMK, Cejl 73, Brno. „Vnímáme složitou situaci absolventů na trhu práce v Jihomoravském kraji a chceme jí předcházet programy, které je na budování pracovního uplatnění zajímavým způsobem připraví,“ poukázala na aktuální počet více než tří a půl tisíců absolventů v evidenci jihomoravských úřadů práce vedoucí Centra vzdělávání všem Hana Rozprýmová.

Služby kariérového poradenství pomáhají lidem rozpoznat a mobilizovat jejich osobnostní a profesní potenciál, usnadňují zapojení do dalšího vzdělávání, a tím napomáhají poznávat možnosti uplatnění. Centrum vzdělávání všem nabízí kariérní poradenství zdarma v Brně a nově také v Hodoníně a Znojmě převážně formou osobních konzultací.