Kam po maturitě? Zkuste to jinak

Zvýšení kvalifikace po maturitě nemusí nutně znamenat přihlášku na vysokou školu. Střední odborné školy v Jihomoravském kraji nabízejí možnost vyučit se za pouhý rok nebo absolvovat zkrácené maturitní studium v zajímavých oborech. Za kratší dobu a v těsnějším spojení s praxí tak mohou maturanti vykročit směrem k profesnímu uplatnění v žádaných profesích. Centrum vzdělávání všem představí tuto nabídku sedmnácti škol na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus na brněnském Výstavišti.

TIP: Přehled možností zkráceného studia na SOŠ v JMK

Po maturitě se pro dvouleté zkrácené studium Informačních a komunikačních technologií na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně rozhodl i letos 22letý Filip z Brna. „Po všeobecné maturitě jsem měl možnost najít si práci nebo zvýšit šance na uplatnění dalším studiem. Zvažoval jsem i vysokou školu, ale nakonec jsem se rozhodl věnovat ještě dva roky doplnění odborných znalostí a získání praxe v oboru. Navíc mohu být prostřednictvím školy v kontaktu s konkrétními firmami,“ popsal svou situaci žák druhého ročníku zkráceného studia.

Vysokoškolačka s výučním listem

Po studiu vysoké školy nemohla najít Alena práci. Na inženýrský obor design nábytku se rozhodla navázat jednoletým denním učebním oborem čalounictví na Střední škole stavebních řemesel v Brně - Bosonohách. Po vysokoškolském titulu získala za rok výuční list a vybudovala si užší kontakt s praktickým řemeslem. „Po vysoké škole jsem chtěla využít jak statut studenta, tak období, kdy na sobě člověk ještě může pracovat, a zvýšit tak své vyhlídky na uplatnění. Zkrácené roční studium naplnilo moje očekávání, vyhovovalo mi praktické zaměření oboru. Dalo mi to skutečnou jistotu, že něco umím,“ řekla dnes v oboru zaměstnaná vysokoškolačka s výučním listem.

Vyuč se za rok

Výuční list za jeden rok získala i Nikol. Na Střední škole grafické v Brně absolvovala po maturitě jednoletý učební obor grafik a poté se vyučila ještě jako knihařka. „Již během studia jsem měla úspěch se svými výrobky v různých soutěžích. Protože mě baví na této práci její různorodost, zahrnující vše od starších knih na spravení až po nové knižní vazby, a chtěla jsem řemeslo také předávat dál, nakonec jsem se rozhodla zůstat přímo na škole, kde pracuji jako učitelka odborného výcviku,“ shrnula své uplatnění v tradičním oboru 21letá knihařka, která nyní dokončuje i studium pedagogiky na vysoké škole.

Kromě těchto tří konkrétních příběhů představí CVV v rámci veletrhu Gaudeamus i další aktuálně otevírané obory zkráceného studia v rámci středních škol i programy dalšího vzdělávání dospělých. Alternativu studia a práce v zahraničí pak shrne také nabídka Eurocentra a AIESEC.