Aktivní podpora odborného vzdělávání na veletrzích v Brně

V programu Mezinárodního strojírenského veletrhu i Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus měly své místo střední odborné školy z Jihomoravského kraje. Ve spolupráci s nimi připravilo Centrum vzdělávání všem aktivity na podporu zájmu o odborné vzdělávání i uplatnění jejich absolventů.

Mezinárodní strojírenský veletrh

Na Veletrhu odborného vzdělávání při 56. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně realizovalo CVV kariérní program pro žáky ZŠ a SŠ zaměřený na vstup jejich budoucích absolventů na trh práce. Podívejte se, jak to vypadalo přímo jejich očima.


Veletrh Gaudeamus

V rámci stanoviště CVV na veletrhu Gaudeamus prezentovalo 15 jihomoravských odborných škol možnosti pomaturitního studia i programy dalšího vzdělávání pro dospělé. Na veletrhu, který během čtyř dní navštívil rekordní počet studentů a budoucích absolventů, tak dostala prostor i zajímavá alternativa ke studiu na vysoké škole, díky níž mohou maturanti vykročit směrem k uplatnění v žádaných profesích.

Podpora oborů podle potřeb trhu práce

Až 70 % zaměstnavatelů z oblasti průmyslů má podle Národního ústavu pro vzdělávání problém najít kvalifikované pracovníky. Aktuálně a také po celý rok 2015 se proto zintenzivní podpora odborného školství ze strany státních institucí. Centrum vzdělávání všem realizovalo již během podzimu akce pro žáky i dospělé právě se společným jmenovatelem střední odborné školství. Kromě veletržních aktivit to byl i program ve školách přímo v jednotlivých regionech.