Kariérní poradenství nabízí Centrum vzdělávání všem nově v Boskovicích

Novým kontaktním místem pro obyvatele Jihomoravského kraje, potýkající se s pracovním uplatněním, je pobočka Centra vzdělávání všem v Boskovicích. V prostorách Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy na Komenského ulici začala fungovat služba kariérního poradenství.

Pro ty, kteří potřebují pomoci s rozvojem kariéry nebo se zorientovat na trhu práce a celoživotního vzdělávání, nabízí Centrum vzdělávání všem zdarma konzultace s odbornou poradkyní. „Během schůzky rozebereme konkrétní situaci a zmapujeme možnosti a kroky k jejímu vyřešení. Poskytneme tipy, jak si vylepšit pracovní profil vhodným kurzem nebo úpravou životopisu. Pokud má člověk zájem pracovat na sobě dlouhodobě, zmapujeme jeho dovednosti a zkušenosti až na patnácti schůzkách, které nabízí dostatečný prostor pro zvýšení atraktivity na trhu práce,” představila službu kariérní poradkyně Martina Neumannová, která díky práci pro Charitu Blansko zná dobře i specifika regionu.

Centrum vzdělávání všem v Boskovicích je po Brnu, Hodoníně a Znojmě už čtvrtým místem, kam se lidé, kteří nemohou dlouhodobě najít práci, hledají uplatnění po škole či rodičovské dovolené nebo nejsou spokojeni ve svém současném zaměstnání, mohou obracet. „Dostupnost služeb Centra vzdělávání v jednotlivých regionech vychází vstříc lidem potýkajícím se s pracovním uplatněním. Odbornou pomoc mají totiž v místě svého bydliště bez nutnosti cestovat napříč krajem,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. „Službu pomáhající lidem přímo v Boskovicích a okolí vítáme. Je dalším článkem přispívajícím k motivaci lidí vzdělávat se a bojovat s nezaměstnaností, která region dlouhodobě trápí,” řekla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Kariérní poradenství probíhá po předchozí telefonické nebo emailové domluvě v prostorách VOŠ a SŠ na Komenského ulici, škola funguje i jako Centrum celoživotního vzdělávání pro dospělé. „Již v minulosti se zde uskutečnil kariérní program Centra vzdělávání všem pro budoucí absolventy, nyní se prostory školy otevřou pro poradenství i široké veřejnosti,“ uvítal ředitel VOŠ a SŠ Pavel Vlach.

Kromě poradenství přímo na místě mohou lidé kdykoliv bezplatně využívat také přehlednou internetovou databázi kurzů www.vzdelavanivsem.cz nabízející aktuálně více než dva a půl tisíce seminářů a rekvalifikací v kraji.