100 LET OBECNÉ TEORIE RELATIVITY: OD EINSTEINA K HAWKINGOVI

Přednáší: Prof. RNDr. Jiří BIČÁK, DrSc., dr. h. c.

Teorie, která byla hned po svém zrodu považována za jeden z vrcholných činů lidského ducha, z počátku neměla příliš kontaktů s reálným světem. Již sto let je nejen "krásnou" teorií gravitace, ale po objevu kvazarů, pulzarů, reliktního záření, efektů souvisejících s černými děrami i instalací systému GPS kolem Země  je i nutným rámcem pro výklad našich pozorování Vesmíru. Připomeneme vznik a hlavní rysy této teorie, její následný rozvoj a zvláště si všimneme, k jak zásadním pokrokům obecné relativity přispěl Steven Hawking. Zmíníme se o některých aspektech Hawkingova pohledu na svět a o dojmech z osobních setkání s ním, mj. v souvislosti s filmem "Teorie všeho", který nedávno přišel do našich kin.

 

Datum a čas konání akce: 29.4. 2015, 19:00

Místo konání akce: sál Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno

Více informací zde: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prof-rndr-jiri-bicak-drsc-dr-h-c-100-let-obecne-teorie-relativity-od-einsteina-k