DATABÁZE OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Na školení získáte základní informace k problematice ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím ochranných známek. Formou jednoduchých ukázek rovněž poznáte některé bezplatné databáze z uvedených oblastí. Většina účastníků si může práci s těmito databázemi prakticky vyzkoušet na počítači.                    

 

Přednášející: PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně. 

Poznámka:

Na školení získáte formou jednoduchých praktických ukázek přehled o multioborových zdrojích, ve kterých lze bezplatně hledat časopisecké články odborného charakteru, a to na úrovni bibliografických záznamů, někdy i pných textů. 

Program:

Bude upřesněn později.

Přihlášky: 
Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se do 27. května 2015 předem přihlásit prostřednictvím elektronického registračního formuláře v dolní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem, proto prosím nezapomeňte uvést Váš e-mail. 

Kontakt:
Martina Machátová, studovna periodik a norem ve 2. p., e-mail: machat@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:         
Z ústřed. autobusového a vlakového nádraží tramvají č. 12, vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.         

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Datum a čas konání akce: 3.6. 2015, 10:00 - 14:30

Místo konání akce: Moravská zemská knihovna v Brně, počítačová učebna, 6. patro

Více informací a přihlášky na akci zde: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-databaze-ochrannych-znamek