PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ: DŮM STRACH, ŽENA BÁSNÍKA

Dokumentární film režiséra Petra Barana Dům strach vznikl v roce 2010 k 50. výročí úmrtí básníka Jana Zahradníčka. Základním literárním pramenem, z něhož filmový snímek čerpá a o nějž se opírá, je soubor ojedinělých dopisů psaných básníkem v letech 1951–1960. Adresovány jsou jeho ženě Marii, která se po celých devět let, kdy její muž byl držen v různých vězeňských zařízeních (v Brně na Cejlu, ve Znojmě, v Praze v Bartolomějské ulici a na Pankráci, na Mírově a v Leopoldově), neúnavně snažila o manželovo omilostnění prostřednictvím žádostí a dopisů adresovaných úřadům i vlivným osobnostem, včetně manželek prezidentů. Janovi a Marii Zahradníčkovým nebyl dopřán dlouhý čas pro společný, spokojený život. O to vřelejší a plné lásky byly dopisy Jana Zahradníčka, které své ženě z vězení psal. Ač sám zbaven svobody, dokázal vnášet do svých listů obrovskou naději vycházející z hluboké víry v Boha. Prožitky, sny, nálady, radost, smutek, víra, beznaděj, vůle i rezignace… to vše se v dopisech i fragmentech poezie odráží. Slovní výpovědi v kontrastu s obrazem sledujícím vznik busty básníka ze surového materiálu… Jeho opracováním vzniká hodnotné dílo, tak jako životní zkoušky a zkušenosti formují charakter člověka. Přesně tak, jak sám Jan Zahradníček píše v jednom ze svých posledních dopisů po návratu z vězení: „Byl to život svého druhu a snad někdy intenzivnější než ten normální život venku, a především – patří to už k mému životu. Kdyby mi někdo nabízel, že mohu těch devět let ze svého života vyškrtnout a být takový, jaký jsem byl předtím, myslím, že bych odmítl, protože bych za žádnou cenu už nechtěl být takovým člověkem, jakým jsem byl před svým uvězněním.“

Dopisy do vězení z pera ženy Jana Zahradníčka, Marie, se nedochovaly. Ona sama však vydala živé svědectví o nelehkém osudu ženy s cejchem muže kriminálníka, o svých obavách o zdraví milovaného manžela, o každodenních starostech matky čtyř dětí, z nichž o dvě nešťastnou náhodou přišla, o strachu i beznaději, o běžných strastech i radostech, ale také o víře a naději v lepší budoucnost. Dokument režisérky Ljuby Václavové Žena básníka z cyklu České televize Neznámí hrdinové – Pohnuté osudynechává nahlédnout do života ženy, jejíž statečnost a neskutečná pokora jsou více než hodny obdivu.

Kontaktní osoba: Romana Macháčková - Romana.Machackova@mzk.cz

 

Datum: 30. 4. 2015

Místo konání: Konferenční sál MZK

Více informací o akci zde: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-dokumentu-dum-strach-zena-basnika