PŘEDNÁŠKA: PETABYTOVÁ ASTRONOMIE

Astronomie jako archivní věda vyžaduje natrvalo zachovat údaje o každém astronomickém pozorování, neboť čas se nedá vrátit. Vynálezy dalekohledu a mikroskopu, zavedení fotografie a spektroskopie podstatně zvýšilo požadavky na rozsah hvězdných map a katalogů, které už v polovině 20. století obsahovaly terabyty dat, jak ukazuje jejich digitalizace.

Nová pozemní i kosmická - nyní již téměř výhradně digitální - měřění vedou k objemům dat řádu petabytů.

Pokroky výpočetní techniky spouštějí éru synoptické astronomie, které neuniknou ani krátkodobé a vzácné jevy. Podobně se rozšiřují možnosti počítačových simulací složitých dějů při výbuších supernov, splývání černých děr i utváření kosmické pavučiny charakterizující stavbu a vývoj galaxií i velkorozměrnou strukturu vesmíru.

Vstup volný.

 

Datum konání: 20. 5. 2015 v 19:00

Místo konání: Konferenční sál MZK / přízemí

Více informací zde: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-rndr-jiri-grygar-csc-petabytova-astronomie