ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ

V dnešní době se velké množství lidí cítí být ohroženo stresem a vyhořením. Potýkají se s množstvím úkolů a náročných situací a stále častěji zažívají pocit, že „takhle už to prostě dál nejde“. Na tuto situaci reaguje obsah semináře. Poskytuje možnost zamyslet se nad tím, jaké konkrétní kroky je možné udělat ke zlepšení situace.

Přínos semináře: zmapování příčin a projevů stresu, možných rizik a průvodních jevů vyhoření, nastavení osobního modelu rovnováhy, osvojení si metody stanovování priorit a redukce stresorů, přiblížení způsobu, jak stresu a vyhoření předcházet, jak je co nejvíce eliminovat v praxi slaďovat profesní a osobní život.

Osnova semináře: stresory a salutory v našem životě, čtyři klíčové oblasti života, nastavení osobního modelu rovnováhy, redukce rolí, stanovení osobních priorit, zvládání stresu, obrana proti vyhoření, slaďování profesního a osobního života, praktické aktivity.

 

Datum konání: 15. 5. 2015, 09:00-12:00

Místo konání: Mateřské centrum Sedmikráska Brno Oblá 51, Brno - Starý Lískovec

Více informací o semináři a přihláškách zde: http://www.familypoint.cz/images/stories/bara_%20odkazy/ucinne_proti_stresu_a_vyhoreni.pdf