MEZI NĚMCI, ČECHY A ŽIDY NA MORAVĚ: VZPOMÍNKY Z LET 1923 - 1966

Volný vstup.
Kontaktní e-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz

Beseda nad knihou vzpomínek Michela Huttarsche, nar. 1923 v Brně židovské matce a německému otci. Kniha je svědectvím o osudu lidí, kteří se svým původem znelíbili politickému režimu a čelili v životě mnoha bezprávím. Vzpomínky z let 1923–1966.

Součástí literárního večera bude přednáška osob, které mají zkušenosti s vězněním z politických důvodů.

Během večera bude možné si knihu zakoupit.
Akce se koná ve spolupráci s neziskovou organizací PERLE.

 

Datum konání: 4.6.2015, 17:00

Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Malý sál, 6. patro

Více informací zde: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/mezi-nemci-cechy-zidy-na-morave-vzpominky-z-let-1923-1966