ARCHITEKT BOHUSLAV FUCHS VE ZLÍNĚ A V LUHAČOVICÍCH

Při procházkách Luhačovicemi najdeme architektonicky významné nebo zajímavé budovy, které přispívají k charakteristickému koloritu místních lázní. Stále nové ubytovací kapacity přibývaly s rostoucím počtem lázeňských hostů od počátku minulého století. Podstatná část staveb pocházela od místních, často velmi zdatných architektů, nejvýraznější architektonické kvality jsou ovšem výsledkem intervencí z prostředí větších městských center, především z Brna prostřednictvím Dušana Jurkoviče a také Bohuslava Fuchse. Tento významný architekt a čelný představitel československého funkcionalismu se podílel již od 20. let na urbanistických studiích rozvíjejícího se lázeňského středu a celého města. Je také autorem lázeňských penziónů Avion, Viola, Iva a Radun v  Bílé čtvrti a vily Sáva u luhačovického nádraží, patřících k vysoce ceněným památkám architektury meziválečného Československa. Stejně jako Dušan Jurkovič se v Luhačovicích zasloužil o architektonický významný lázeňský celek.

Architektonická a urbanistická činnost Bohuslava Fuchse byla významná také pro firmu Baťa a město Zlín. Po ustavení Regionálního sboru zlínského v roce 1936, zahrnujícího deset okresů, zpracoval Bohuslav Fuchs spolu s Jindřichem Kumpoštem regionální plán údolí Dřevnice. Byl to urbanistický projekt, který poprvé v České republice vycházel z mnohostranných studií historického i soudobého stavu města a jeho širokého okolí. V roce 1940 navrhl komplexní a velmi razantní řešení zlínského centra, bez ohledu na urbanistické osy městského architekta F. L. Gahury. Pojal zadání soutěže na dostavbu náměstí Práce jako řešení a vzájemné propojení celého městského centra i dvou náměstí, původního historického i nově se formujícího, v jeden funkční celek. Vedle urbanistických a architektonických aktivit je nutno připomenout také společenskou a pedagogickou činnost Bohuslava Fuchse ve Zlíně. Jako jeden z uznávaných architektů a spolupracovníků firmy Baťa se stal například členem jury mezinárodní bytové soutěže a působil také jako pedagog na Zlínské škole umění,  

Přednáška PhDr. Blanky Petrákové.

Blanka Petráková (1964) absolvovala maturitní obor umělecké zpracování keramiky na SUPŠ v Uherském Hradišti. Na Filozofické fakultě MU v Brně vystudovala obor Etnografie a folkloristika, studium ukončila roku 1986. Působí v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně jako etnografka a vedoucí Muzea luhačovického Zálesí. V muzejní praxi se zaměřuje na výtvarnou kulturu lidu a luhačovické lázeňství. Dlouhodobě se věnuje osobnosti architekta Dušana Jurkoviče a je zakladatelskou badatelského Centra Dušana Jurkoviče v Luhačovicích. V oboru historie lázeňství a historie Luhačovic je autorkou například těchto publikací: Luhačovice dříve a dnes (2004), Jurkovičovy Luhačovice (s L. Horňákovou, 2007), Příběhy domů a vil (s L. Horňákovou, 2012), Příběhy krajiny a malířů Luhačovic (2013), Luhačovické kuchyně (2013).

 

Kontaktní osoba: Romana Macháčková, Romana.Machackova@mzk.cz

Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna.

 

Datum konání: 25. 6. 2015  v 17 hodin

Místo konání: Videokonferenční místnost MZK / 4. patro

Více informací zde: https://www.mzk.cz/sluzby/akce/architekt-bohuslav-fuchs-ve-zline-v-luhacovicich