CVV představuje: Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno poskytuje vzdělávání svým zaměstnancům a dalším subjektům pohybujícím se v neziskovém sektoru. Většina z nich má vzdělávání ze zákona povinné, což se týká zejména lidí v sociálních službách a zdravotnictví, ale nabízí kurzy i lidem, kteří hledají uplatnění právě v sociální sféře. Momentálně má Charita zhruba tisíc zaměstnanců a oddělení vzdělávání nabízí 80 kurzů akreditovaných u MPSV. Blíže je představila vedoucí oddělení vzdělávání Hana Lukešová Bartáková.

 

 

 

V jakých oborech vzděláváte?

Charita vzdělává především v oblasti sociálních služeb a poskytování zdravotní péče. Cílové skupiny jsou různé, od dětí přes dospělé, zdravotně postižené apod. Náš záběr představuje vlastně celý lidský život.

Nabízíte profesní kvalifikace nebo i zájmové vzdělávání v této oblasti?

Poskytujeme vzdělání v rámci zákona o sociálních službách, který deklaruje, kdo se musí vzdělávat a za jakých podmínek. Zaměřujeme se tedy hlavně na naše zaměstnance a další zájemce z neziskového sektoru. Kurzy jsou otevřené i veřejnosti, která ale tvoří jen malou část účastníků.

Jak dlouho už působíte na trhu dalšího vzdělávání?

Charita funguje od roku 1990 a vlastní vzdělávací středisko vzniklo v roce 2003. Vzhledem k tomu, že zabíráme opravdu širokou oblast a cílové skupiny a preferujeme navíc dlouhodobou spolupráci s kvalitními lektory, vznikla potřeba vše centrálně koordinovat. Následně jsme svou činnost rozšiřovali. A co se týká budoucnosti, tak čekáme, jak budou nastaveny zákonné podmínky.

Jak byste charakterizovala typického návštěvníka vašich kurzů?

Většinou jsou to odborníci ze sociální oblasti, tzn. sociální pracovníci, vedoucí v sociálních službách popřípadě manažeři nebo lidé, kterých se tato oblast jakkoli dotýká. Mohou to být třeba i psychologové, kariéroví poradci nebo zdravotní sestry. Z veřejnosti se pak nejčastěji jedná o zájemce o rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Ten je určen pro ty, kteří nemají žádné sociální vzdělání a chtějí prostě začít. Další kurzy pak mohou využít i lidé pečující dlouhodobě o své rodiče nebo prarodiče. Jedná se nyní o placené kurzy, ale se změnou zákona by mohly být v budoucnu s příspěvkem. Před dvěma lety například vznikla nově povinnost vzdělávat se pro pěstouny a tito lidé tak začali navštěvovat naše kurzy.

Proč by se měl zájemce vzdělávat právě u vás?

Naši lektoři jsou odborníci z praxe. Nemají pouze pedagogické a teoretické znalosti, ale praktické zkušenosti. Dokážou tak laikovi i již stávajícím pracovníkům danou oblast skutečně reálně přiblížit. Jako další výhodu našich kurzů vidím zázemí v centru města. V našich prostorách se snažíme, aby byli lidé v klidu a při vzdělávání si třeba i odpočinuli nebo si jej prostě užil. Zpětná vazba od našich absolventů je převážně kladná.

Podle čeho by si vlastně měl zájemce o kurz vzdělavatele vybírat?

Nejčastěji se setkáváme s doporučením kurzu přes známé. U lidí rozhodují také kvalitní informace o kurzech v anotacích, odbornost lektorů a zkušenosti celé agentury pořádající kurzy. Známkou kvality je do určité míry také akreditace.

Proč je vůbec v dnešní době další vzdělávání důležité?

Nežijeme v době, kdy děláme jednu práci celý život. Proto je důležité se neustále rozvíjet. Dnes jsou informace tak rychlé, že se v těch nových musíme rychle orientovat a často potřebujeme pomoc si je osvojit a utřídit. Vzdělávání je proto velmi důležité. V sociální oblasti se pracovníci navíc profilují v rámci své profese. Péči o seniory musí doplnit o medicínské poznatky a i nové metody práce je vždy posunou a obohatí.

Existují nějaká specifika vzdělávání dospělých?

Dospělého člověka je někdy těžké ke vzdělávání motivovat. Je důležité zaměřit se na to, aby bylo téma zajímavé, aby si na kurz udělali lidé čas a měli do něj i chuť. Odlišné je také samotné předávání informací, které nefunguje stejně jako ve škole. Podstatné je tak i prostředí a styl lektora.

Pomáhají vám v propagaci vzdělávání nějak služby CVV?

Kromě toho, že nabízíme naše kurzy v databázi CVV, vyhledáváme v ní i další již existující nabídku nebo další informace. Jejím velkým přínosem je také nám blízké regionální zaměření.